ПРАВИЛНИК 2021

ФИНАНСИРАНЕ НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ 2021

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с „ Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори” Ви информираме, че: 1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2021 – 31.03.2021 година. 2. Работата на експертната комисия ще започне…

Прочетете повече