ПРЕДЛОЖЕТЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА БУРГАС В ПЕРИОДА 2021 -2027 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад

Във връзка с проведени обществени обсъждания на 18 декември 2020г., на които бяха представени проект на приоритетни зони за въздействия за периода 2021-2027г., Община Бургас стартира набиране на проектни идеи за бъдещото развитие в съответните зони на въздействие. В тази връзка сме публикували  форма за идентифициране на потенциални проектни идеи. Целта на настоящата форма е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за партньорства чрез активното участие на всички заинтересовани страни.

Формата може да бъде изтеглена по-долу от Файлове и ресурси.

Попълнената форма може да изпратите на следния имейл адрес: [email protected] или [email protected]

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 05 февруари  2021 г.

За да бъдат допустими предложените мерки  за финансиране трябва да бъдат припознати в Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021 -2027г.

Вашето мнение е изключително важно за нас и ще бъде взето под внимание при планирането на действията.

Проектна идея може да подаде всяка заинтересована страна на територията на общината, включително с идеи за обекти от общинската инфраструктура - напр. държавна институция може да подаде проектна идея за внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на държавната администрация, училище може да кандидатства за обновяване на сградния му фонд, НПО или фондация може да подаде проектна идея за ремонтиране на социален обект, културна организация може да подаде проектна идея за модернизиране на читалище, НПО или гражданско сдружение може да подаде проектна идея за инвестиции върху различни обекти от общинската инфраструктура и т.н.

Повече информация, относно индикативните мерки, които ще бъдат подкрепени по съответните програми за финансиране може да намерите по-долу от Файлове и ресурси.