ПРЕДСТОЯЩО

Размер на шрифта: A A A Назад

Tри процедури за 525 млн. лв. до края на годината по новата програма за Наука и иновации

Общият бюджет на Програмата за научи изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) е 2 млрд. лв. за програмния период 2021-2027 г. През м. март стартира кандидатстването по процедурата за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове за 140 млн. лв. по ПНИИДИТ До края на…

Прочетете повече

Фондът на фондовете ще управлява над 1,26 млрд. лв. финансови инструменти по новата програма Конкурентоспособност

Българските предприемачи ще бъдат подкрепяни чрез поне 8 финансови инструмента до 2029 г. Предвидени са за изпълнение най-малко 8 финансови инструмента в размер на 1 262 732 093 лв. да подкрепят българския бизнес в две основни приоритетни области: Иновации и растеж, където ще бъдат реализирани два дългови и четири дялови…

Прочетете повече

БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ С БЛИЗО 240 МЛН. ЛВ. КОМПАНИИ С ПЕЧАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ С БЛИЗО 240 МЛН. ЛВ. КОМПАНИИ С ПЕЧАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   България ще подкрепи с близо 240 млн. лв. компании, които са получили „Печат за високи постижения“ от Европейската комисия. Знакът за качество се дава на проекти, които са кандидатствали и не са получили финансиране…

Прочетете повече

По нова програма са осигурени 2 млрд. лв. за наука и иновации за българския бизнес

С новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която е с бюджет 2 млрд. лв., ще се даде възможност на бизнеса да работи с модерно оборудване и с водещи изследователи от научните организации и висшите училища. По този начин компаниите ще могат да създават нови…

Прочетете повече

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година за разработване и внедряване на иновации в българските компании. От средствата ще могат да се възползват както микро, малки и средни предприятия, така и дружества с до 499 служители. Ще се допускат и партньорства с големи фирми. Това стана ясно…

Прочетете повече

Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

  Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”   Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия, осъществяващи икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008 и ориентирани към внедряването на технологии, които осигуряват…

Прочетете повече