Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции:

ОП №1 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Братя Миладинови, бл.117 от 1 до 7

ОП №2 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Св.Климент Охридски 22 и ул.Св.Патриарх Евтимий" 25

ОП №3 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Вардар №1

ОП №4 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.32

ОП №5 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67 вх.1, 2 и 3

ОП №6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 17

ОП №7 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.13

ОП №8 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.28

ОП №9 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 36

ОП №10 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Зорница-бл.14

ОП №11 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.69

ОП №12 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.18

ОП №13 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур  бл.70

ОП №14 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.76

ОП №15 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.21

ОП №16 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.10

ОП №17 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл. 89

ОП №18 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.12

ОП №19 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.15

ОП №20 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.62

ОП №21 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.22

ОП №22 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.67

ОП №23 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.72 вх.3,4,5 и 6

ОП №24 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.30

ОП №25 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.9

ОП №26 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.71

ОП №27 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.41

ОП №28 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.23, вх. 5,6,7,8

ОП №29 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.15

ОП №30 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев, бл.54

ОП №31 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.21

ОП №32 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.4

ОП №33 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.86, вх.3,4,5,6

ОП №34 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.24

ОП №35 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.38

ОП №36 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.61

ОП №37 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.19

ОП №38 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден рудник бл.26

ОП №39 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.27

ОП №40 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.132

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717282

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многоф

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции" 

Обособена позиция № 1 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.16

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.29А

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.73

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.60

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.5и бл.5А

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.34

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.62

Обособена позиция № 2 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.57

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.72

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.64А

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.21

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.28 и бл.28А

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.24

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.53

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.63

Обособена позиция №3 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.26

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.42

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.78

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.34

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.33

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.25

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.35

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.37

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.81

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.31

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.39

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.68

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.40

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.2

Обособена позиция №4 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.1

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.2

гр. Бургас, ул.Иван Богоров №20

гр. Бургас, ул.Странджа планина №15,17,19

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.42

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.43

гр. Бургас, ж.к. Братя миладинови бл.1

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.11

Обособена позиция №5 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.409

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.410

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 428

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 415 А

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 133

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 420

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 421

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 38

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 14

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 18

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.24

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.31

Обособена позиция №6 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.106

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.107

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.79

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.84

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.60

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.71

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.76

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.95

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.97

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.104

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.112

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.55 (вх.1,вх.2,вх.3,вх.4)

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.53

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.109

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717225

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).

Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26
Лица за контакт:
Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351
Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717222

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Изгрев" и к-с "Зорница".

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Изгрев" и к-с "Зорница".

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717221

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Славейков".

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Славейков".

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717220

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Акве Калиде Темополис - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура - І-ви етап (социлизация

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Акве Калиде Темополис - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура - І-ви етап (социлизация на архиолигически маршрути, благоустрояване на прилежащата територия).

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717219

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717217

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717215

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води от кв. Ч. море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води от кв. Ч. море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717214

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет:Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции:ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията" ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник

 Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Валерия Димитрова - ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 276.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717280

Предварително обявление с предмет: Инжинеринг (проектиране и изграждане) на система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери.

Предварително обявление с предмет: Инжинеринг (проектиране и изграждане) на система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Улици около Богориди - ул. Отец Паисий, ул. Възраждане, ул. Лермонтов, ул. Шипка, ул. Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео М

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Улици около Богориди - ул. Отец Паисий, ул. Възраждане, ул. Лермонтов, ул. Шипка, ул. Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео Милев.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717208

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Проектиране на спортен комплекс в ж.к. Меден рудник.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Проектиране на спортен комплекс в ж.к. Меден рудник.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717207

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на социални жилища в кв. 151, УПИ VIII, ж.к. Меден рудник.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на социални жилища в кв. 151, УПИ VIII, ж.к. Меден рудник.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717204

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на п

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Валерия Димитрова - ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 276.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717271

 

 

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717202

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска № 26.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска № 26.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717198

Предварително Обявление с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"

Предварително Обявление с предмет "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"по обособени позиции:

ОП№1 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11;

ОП№2 Сграда с административен адрес гр.Бургас, Цар Симеон І-111;

ОП№ 3 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр.Миладинови бл.8;

ОП№4 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2;

ОП№5Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Бр.Миладинови бл.7;

ОП№6 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Възраждане бл.38;

ОП№7 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А;

ОП№8 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.49;

ОП№9 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.48;

ОП№10Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.3;

ОП№11 Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.37;

ОП№12 Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54;

ОП№13 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5;

ОП №14 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40;

ОП № 15 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В;

ОП№16Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Славейков бл.2;

ОП№17 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл. 4;

ОП№18 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33;

ОП№19Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75;

ОП№20 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51;

ОП№21 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А;

ОП№22 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.34;

ОП№23 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.6;

ОП№24 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.36;

ОП№25 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.27;

ОП№26 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.47;

ОП№27 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.25;

ОП№28  Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.18;

ОП№29Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.9;

ОП№30 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл. 20А;

ОП№31 Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.32;

ОП№32 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.30-5,6,7,8;

ОП№33 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.38;

ОП№34 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А;

ОП№35 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8;

ОП№36 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.19;

ОП№37Сграда с административен адрес гр.Бургас, к-сИзгрев бл.33;

ОП№38 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.31;

ОП№39 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17;

ОП№40 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл58;

ОП№41Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.127;

ОП№42 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж,к М.Рудник, бл.50,вх.4,5 и 6;

ОП№43 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл. 115, вх.1,2;

ОП№44 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.64;

ОП№45 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник, бл.111;

ОП№46 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.99;

ОП№47 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5;

ОП№48 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8;

ОП№49 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник, бл.116;

ОП№50 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.70;

ОП№51 Сграда с административен адрес гр.Бургас,жк.М.Рудник бл.69;

ОП№52 Сграда с административен адрес Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.47;

ОП№53  Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5;

ОП№54 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М. Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5;

ОП№55 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник, бл.108;

ОП№56 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник , бл.110;

ОП№57 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.55, вх.5,6;

ОП№58 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.131;

ОП№59 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.126

                                                            гр.Бургас, 2016г.

 

Предварително обявлениe за обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ - Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ Любен Каравелов; ОП 5: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен- филиал, к-с Лазур"

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Валерия Димитрова - ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 276.

Линк към АОП:  http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717268

Предварително обявление с предмет:Изпълнение на СМР според одобрен технически проект за модернизация на:

Предварително обявление с предмет: Изпълнение на СМР според одобрен технически проект за модернизация на:
ОП 1 Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов"
ОП2 Търговска гимназия Бургас

Предварително обявление с предмет: Изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР /инженеринг/ за модернизация на:

Предварително обявление с предмет: Изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР /инженеринг/ за модернизация на:
ОП 1: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
Изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР /инженеринг/ за модернизация на:
ОП 2: Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето"
ОП 3: Професионална гимназия по транспорт
ОП 4:Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

 

Предварително Обявление с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни

Предварително Обявление с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Oбщина Бургас, по шест обособени позиции:ОП № 1"Сгради с административен адрес: гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.16;гр. Бургас, к-с "Изгрев",бл.29А;гр. Бургас,к-с"Изгрев",бл.73;гр.Бургас,к-с "Изгрев",бл.60;гр. Бургас,к-с "Изгрев",бл.5и бл.5А;гр. Бургас, к-с "Изгрев",бл.34;гр. Бургас,к-с"Изгрев",бл.62;ОП№2"Сграда с административен адрес:гр.Бургас, Славейков бл.57;гр. Бургас,Славейков бл.72;гр. Бургас, Славейков бл.64А;гр. Бургас, Славейков бл.2;гр. Бургас, Славейков бл.28 и бл.28А;гр. Бургас, Славейков бл.24;гр. Бургас, Славейков бл.53;гр. Бургас, Славейков бл.63;ОП №3"Сграда с административен адрес:гр. Бургас, Зорница бл.26;гр. Бургас, Зорница бл.42;гр. Бургас, Лазур бл.78;гр. Бургас, Зорница бл.34;гр. Бургас, Зорница бл.33;гр. Бургас, Зорница бл.25;гр. Бургас, Зорница бл.35;гр. Бургас, Зорница бл.37;гр. Бургас, Лазур бл.81;гр. Бургас, Зорница бл.31;гр. Бургас, Зорница бл.39;гр. Бургас, Лазур бл.68;гр. Бургас, Зорница бл.40;гр. Бургас, Лазур бл.2;ОП № 4"Сграда с административен адрес:гр. Бургас, Възраждане бл.1;гр. Бургас, Възраждане бл.2;гр. Бургас, ул.Иван Богоров №20;гр. Бургас, ул.Странджа планина №15,17,19;гр. Бургас, Възраждане бл.42;гр. Бурагс, Възраждане бл.43;гр. Бургас, Братя Mиладинови бл.1;гр. Бургас, Възраждане бл.11;ОП № 5 "Сграда с административен адрес: гр. Бургас, Меден рудник бл.409;гр. Бургас, Меден рудник бл.410;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 428;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 415 А;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 133;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 420;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 421;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 38;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 14;гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 18;гр. Бургас, Меден рудник бл.24;гр. Бургас, Меден рудник бл.31;ОП № 6"Сграда с административен адрес: гр. Бургас, Меден рудник бл.106;гр. Бургас, Меден рудник бл.107;гр. Бургас, Меден рудник бл.79;гр. Бургас, Меден рудник бл.84;гр. Бургас, Меден рудник бл.60;гр. Бургас, Меден рудник бл.71;гр. Бургас, гр. Бургас, Меден рудник бл.76;гр. Бургас, Меден рудник бл.95;гр. Бургас, Меден рудник бл.97;гр. Бургас, Меден рудник бл.104;гр. Бургас, Меден рудник бл.112;гр. Бургас, Меден рудник бл.55 (вх.1,вх.2,вх.3,вх.4);гр. Бургас, Меден Рудник бл.53;гр. Бургас, Меден Рудник бл.109

 

Предварително Обявление с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"

Предварително Обявление с предмет "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции:

ОП № 1 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. "Възраждане" бл.1 ;

ОП № 2 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Възраждане" бл.2;

ОП № 3  "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Зорница" бл.26;

ОП № 4  "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. Зорница бл.42;

ОП № 5 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. Лазур бл.78;

ОП № 6 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.24;

ОП № 7 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.57;

ОП № 8 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. Славейков бл.72;

ОП № 9  "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. Меден рудник бл.106;

ОП № 10  "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. Меден рудник бл.107;

ОП № 11 "Сграда с административен адрес ул."Иван Богоров" №20;

ОП № 12 "Сграда с административен адрес ул."Странджа планина № 15, №17 и №19 ";

ОП № 13 "Сграда с административен адрес ж.к."Меден рудник" бл.24;

ОП № 14 "Сграда с административен адрес ж.к."Меден рудник" бл.31;

ОП № 15 "Сграда с административен адрес ж.к."Меден рудник" бл.79;

ОП № 16  "Сграда с административен адрес ж.к."Славейков" бл.64А;

ОП № 17  "Сграда с административен адрес ж.к."Зорница" бл.34;

ОП № 18  "Сграда с административен адрес ж.к."Меден рудник" бл.55 (вх.1, вх.2, вх.3, вх.4);

ОП № 19 "Сграда с административен адрес ж.к."Меден рудник" бл.409;

ОП № 20 "Сграда с административен адрес ж.к."Меден рудник" бл.410;

ОП № 21: "Сграда с административен адрес ж.к. Изгрев бл.16";

ОП № 22 "Сграда с административен адрес ж.к. "Изгрев бл.29А";

ОП № 23 "Сграда с административен адрес ж.к. Меден рудник бл.84";

ОП № 24 "Сграда с административен адрес  ж.к.Възраждане бл.42";

ОП № 25 "Сграда с административен адрес ж.к.Възраждане бл.43";

ОП № 26 "Сграда с административен адрес ж.к.Братя Миладинови бл.1";

ОП № 27  "Сграда с административен адрес ж.к.Меден рудник бл.60";

ОП № 28  "Сграда с административен адрес ж.к.Меден рудник бл.71";

ОП № 29  "Сграда с административен адрес ж.к. Меден рудник бл.76";

ОП № 30  "Сграда с административен адрес ж.к.Меден рудник бл.95";

ОП № 31  "Сграда с административен адрес  в ж.к. Меден рудник бл.97";

ОП № 32  "Сграда с административен адрес ж.к. Меден рудник бл.104";

ОП № 33  "Сграда с административен адрес ж.к. Меден рудник бл.112";

ОП № 34 "Сграда с административен адрес  ж.к. Славейков бл.21";

ОП № 35 "Сграда с административен адрес  ж.к. Изгрев бл.73";

ОП № 36 "Сграда с административен адрес Изгрев бл.60";

ОП № 37 "Сграда с административен адрес ж.к. Зорница бл.37";

№38 "Сграда с административен адрес ж.к. Славейков бл.53";

ОП № 39 "Сграда с административен адрес ж.к.Възраждане бл.11";

ОП № 40 "Сграда с административен адрес ж.к.Славейков бл.28 и бл.28А";

ОП № 41:  "Сграда с административен адрес ж.к. Зорница бл.33";

ОП № 42 "Сграда с административен адрес ж.к.Зорница бл.25";

ОП № 43  "Сграда с административен адрес ж.к. Зорница бл.35";

ОП № 44 "Сграда с административен адрес ж.к. Лазур бл.81";

ОП № 45 "Сграда с административен адрес ж.к. Зорница бл.31";

ОП № 46  "Сграда с административен адрес ж.к. Зорница бл.39";

ОП № 47 "Сграда с административен адрес ж.к. Изгрев бл.5и бл.5А";

ОП № 48 "Сграда с административен адрес ж.к.Лазур бл.68";

ОП № 49  "Сграда с административен адрес  ж.к. Меден Рудник 428";

ОП № 50 "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник бл.415 А";

ОП № 51 "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник бл.133";

ОП № 52  "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник бл.420";

ОП № 53  "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник бл.421";

ОП № 54 "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник 38";

ОП № 55 "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник 14";

ОП № 56 "Сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник 18";

ОП № 57  "Сграда с административен адрес ж.к.Изгрев бл.34";

ОП № 58  "Сграда с административен адрес ж.к.Изгрев бл.62".

 

Предварително обявление с предмет:Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с.Димчево, Община Бургас – І етап

Предварително обявление с предмет:Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с.Димчево, Община Бургас - І етап

Предварително обявление с предмет: „Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк и южна част / от паметник на Пушкин до ул. „6-ти септември“ и х-л „Приморец-“07079.618.214; 07079.618.139;кв.214, кв.139/“ ;

Предварително обявление с предмет:"Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк и южна част / от паметник на Пушкин до ул. "6-ти септември" и х-л "Приморец-"07079.618.214; 07079.618.139;кв.214, кв.139/" ;

 

 

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бур

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас по три обособени позиции, както следва : - І - ва обособена позиция "Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на ОБЩИНА БУРГАС - ІІ- ра обособена позиция "Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови спортни комплекси, площадки и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ", ЦАУ "ИЗГРЕВ", ЦАУ "ЗОРА" - ІІІ -та обособена позиция "Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови спортни комплекси, площадки и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на ЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ ", ЦАУ "ДОЛНО ЕЗЕРОВО", ЦАУ "ПРИМОРИЕ".

 

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=710964

 

 

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бурга

" Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Възраждане бл.1" Обособена позиция № 2 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Възраждане бл.2" Обособена позиция № 3 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Зорница бл.26" Обособена позиция № 4 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Зорница бл.42" Обособена позиция № 5 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Лазур бл.78" Обособена позиция № 6 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Славейков бл.24" Обособена позиция № 7 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Славейков бл.57" Обособена позиция № 8 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Славейков бл.72" Обособена позиция № 9 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Меден Рудник бл.106" Обособена позиция № 10 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Меден Рудник бл.107"

Линк към АОП:

 http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=707088

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бург

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции
Обособена позиция № 1 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. "Зорница" бл.40
Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Лазур" бл. 2
Обособена позиция № 3 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник" бл.53
Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник" бл.109
Обособена позиция №5 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Славейков " бл.63
                                                             Бургас, 2015 г.
Линк към АОП:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=700805

 

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бург

Предварително обявление по обществена поръчка с предмет:

"Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас разпределени по зони, в три обособени позиции, както следва:

І - ва обособена позиция (зона):

Център за административни услуги "ЗОРА", включваща: Приморски парк -Стара и Нова част; ж.к. "Братя Миладинови", ж.к. "Лазур", с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор ; остров Св. Анастасия;

Център за административни услуги "ПРИМОРИЕ", включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. "Възраждане";ж.к."Република", Лесопарк Росенец;

ІІ - ра обособена позиция (зона):

Център за административни услуги "ОСВОБОЖДЕНИЕ", включваща: ж.к. "Славейков",  кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. "Минерални бани", с. Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище;

Център за административни услуги "ИЗГРЕВ", включваща: ж.к. "Изгрев", ж.к. "Зорница", кв. Сарафово, с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец; Парк Езеро;

ІІІ - та обособена позиция (зона)

Център за административни услуги "ВЪЗРАЖДАНЕ", включваща: ж.к. "Меден Рудник", кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг;

Център за административни услуги "ДОЛНО ЕЗЕРОВО", включваща: Кв. Долно Езерово, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.

 

 Бургас, 2015 г.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=697933

Предварително обявление по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бург

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции  

Обособена позиция № 1 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. "Възраждане" бл.14   

Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Възраждане" бл. 3 

Обособена позиция № 3 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник" бл.165 

Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник" бл.416   

Обособена позиция №5 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Славейков" бл.70  

Обособена позиция №6 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Славейков" бл.19   

Обособена позиция №7 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Славейков" бл.17  

Обособена позиция №8 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Изгрев" бл.20

Обособена позиция №9 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Изгрев" бл.7   За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg, линк в Регистъра на АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3649&menu_id=2&pre=1

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бург

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции
Обособена позиция №1 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Изгрев", бл. 32"
Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изграв", бл. 57 "
Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник",бл. 114"
Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, , ж.к. Меден рудник",бл. 105"
Обособена позиция №5 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Бр. Миладинови", бл. 88
Обособена позиция № 6 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27
Обособена позиция № 7 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник", бл. 101
Обособена позиция № 8 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg, линк в Регистъра на ОП http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=689099

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР. БУРГАС“

"ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg, линк в Регистъра на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=687881

 

Изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на "Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град"

Изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на "Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" в три обособени позиции.

Обособена позиция № 1 Реконструкция на парк Езеро- I етап

Обособена позиция № 2 Реконструкция на улица от ОТ 8 до ОТ 24 по плана на парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ I (ид.н. 07079.622.29)

Обособена позиция № 3 Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и х-л Приморец;07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв.139)

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg, линк в Регистъра на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=652225

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции: ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов„ до ул. “Демокрация“; ОП 2 Реконструкция на ул. „Ал. Батенб

"Изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции: ОП 1 Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов" до ул. “Демокрация“; ОП 2 Реконструкция на ул. "Ал. Батенберг“ Iви етап; ОП 3 Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ; ОП 4 Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник; ОП 5 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов; ОП 6 Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 7 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 8 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник; ОП 9 Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник;

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg, линк в Регистъра на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651950

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: “Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор и издаване на технически паспорт при изпълнението на строително- монтажни работи на следните обекти, разделени в девет обособени по

“Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор и издаване на технически паспорт при изпълнението на строително- монтажни работи на следните обекти, разделени в девет обособени позиции, както следва: ОП1 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на Пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов" до ул. “Демокрация“ ОП2 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Рехабилитация на ул. "Ал. Батенберг“ Iви етап ОП3 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на площад Жени Патева в ЦГЧ ОП4 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. Кооператор, улици и пространства в кв. 118А по плана на Зона В на ж.р. Меден рудник ОП5 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 656 до OT 844 и пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов ОП6 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. Въстаническа от OT 844 до OT 175 и улици и междублокови пространства в кв.26 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник ОП7 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 22А по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник ОП8 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 23 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник ОП9 Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: Реконструкция на улици и междублокови пространства в кв. 20 по плана на Зона Б на ж.р. Меден рудник

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg, линк в Регистъра на АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3649&menu_id=2&pre=1

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет:Изпълнение на строително- монтажни дейности за реализацията на общински жилищни сгради, разположени в:

                                          Община Бургас

 

Предварително обявление на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително- монтажни дейности за реализацията на общински жилищни сгради, разположени в:

О.П. 1 УПИ VIII, кв.151 по плана на зона Д на ж.р. Меден Рудник;

О.П. 2 УПИ V, кв.39 по плана на зона В на ж.р. Меден Рудник;

 

                                                                      2015 г.

 

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително- монтажни дейности за подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас по обособени позиции"

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително- монтажни дейности за подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас по обособени позиции:
ОП1: Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ "Ал.Г. Коджакафалията" в учебен корпус/ кв. 139, УПИ І/;
ОП2: Разширение на ЦДГ "Чайка" с басейн, УПИ I, кв. 13, ж.р. Меден Рудник", гр. Бургас;
ОП3: "Реконструкция на училищен двор на ОУ "Елин Пелин"/ кв.18, УПИ ІІ по плана на ж.р. "Меден Рудник"
ОП4: Покрито спортно игрище /навес/в СОУ "Петко Росен" в УПИ II, кв. 7 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник, ПИ с идентификатор 07079.651.20 по КККР на гр. Бургас"

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по пет три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ услугата „Спешен прием” и услугата „Р

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2015 – 2017 г. по седем обособени позиции: ОП1 - Доставка на хляб и хлебни продукти; ОП2

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Приготвяне на храна за нуждите на потребителите на ДСП, гр. Бургас - обяд и вечеря”

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в кв. Крайморие“

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ПСОВ в кв. Меден рудник – разширение втори етап“

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради – „Публична общинска собственост“ по обособени позиции:

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради – "Публична общинска собственост“ по обособени позиции: ОП1: "Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Търговска гимназия";
ОП2: "Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "Петко Р. Славейков".

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „СМР и ремонт на училище „Христо Ботев“, кв. Победа“.

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "СМР и ремонт на училище "Христо Ботев“, кв. Победа“.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651883

 

 

                                                        

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Проектиране и изграждане на обществен център с планетариум в парк „Езеро“.

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Проектиране и изграждане на обществен център с планетариум в парк "Езеро“.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651880

 

                                                

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда за филиал на ЦДГ „Калинка“, кв. Черно море“.

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова сграда за филиал на ЦДГ "Калинка“, кв. Черно море“.

 

 

                                                             2015 г.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „СМР на административна сграда на Община Бургас, УПИ IV, кв. 14 по плана на З.А. ж.к. „Меден рудник“

                                                   ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "СМР на административна сграда на Община Бургас, УПИ IV, кв. 14 по плана на З.А. ж.к. "Меден рудник“

                                                             2015 г.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „СМР на „Спортно училище“, гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "СМР на "Спортно училище“, гр. Бургас“

 

                                                             2015 г.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас по шест обособени позиции".

2015 г.

Линк в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=647736

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас по проект на Община Бургас: "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001".

2015 г.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=642958

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движе

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва:

ОП 1. Център за административни услуги"ВЪЗРАЖДАНЕ", включваща: ж.к. "Меден Рудник", кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг;

ОП 2. Център за административни услуги"ЗОРА", включваща: ж.к. "Братя Миладинови", ж.к. "Лазур", с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор;

ОП 3. Център за административни услуги"ИЗГРЕВ", включваща: ж.к."Изгрев", ж.к."Зорница", кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец;

ОП 4. Център за административни услуги"ОСВОБОЖДЕНИЕ", включваща: ж.к."Славейков", кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з."Минерални бани", с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище;

ОП 5. Център за административни услуги"ПРИМОРИЕ", включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. "Възраждане"; ОП 6. Център за административни услуги"ДОЛНО ЕЗЕРОВО", включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец."

2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=637046

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, край

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за общестена поръчка с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност,  включително паркови елементи, детски площадки, поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас, по обособени позиции",   както следва:

 ОП 1. Район "ВЪЗРАЖДАНЕ", включваща:

ж.к. "Меден Рудник", ПЗ "ЮГ", ПЗ "Меден Рудник, вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък

 ОП 2. Район "ЗОРА", включваща: 

ж.к. "Братя Миладинови", ж.к. "Лазур", с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор, "Приморски парк - стара и нова част"; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък

 ОП 3. Район "ИЗГРЕВ", включваща:

ж.к. "Изгрев", ж.к. "Зорница", парк "Езеро", кв.Сарафово, с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък

 ОП 4. Район "ОСВОБОЖДЕНИЕ", включваща:

ж.к."Славейков",  кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. "Минерални бани", с. Миролюбово и с. Изворище; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък

 ОП 5. Район "ПРИМОРИЕ", включваща:

Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. "Възраждане", ж.к."Република", Лесопарк Росенец; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък

ОП 6. Район "ДОЛНО ЕЗЕРОВО", включваща:

Долно Езерово, град Българово , кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. "Върли бряг",  с. Братово и с. Равнец, Промишлена зона /ПЗ/ кв. "Победа"; остров "Света Анастасия"; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък.

2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=637172

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „РИБАРСКО СЕЛИЩЕ – ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС“.

ОБЩИНА БУРГАС

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ "РИБАРСКО СЕЛИЩЕ - ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ", В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС".

2014 Г.

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636710