Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда на ДДЛРГ "Ал. Г. Коджакафалията" и обособяването й за учебен корпус