ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНА БУРГАС ИЗПЪЛНЯВА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ОБНОВЯВА С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ С ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ ОПАСНОСТИ 

ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ПРИ ПОЖАР ПРИ СВЛАЧИЩА
ПРИ НАВОДНЕНИЯ ПРИ СНЕЖНА БУРЯ
И ИЗМРЪЗВАНЕ
ПРИ ГОРЕЩИНА
ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

ПРИ ЗАПЛАХА
ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

ПРИ СЪМНЕНИЯ ИЛИ
ПОДОЗРЕНИЯ ЗА
СЪМНИТЕЛНИ ИЗОСТАВЕНИ
ПАКЕТИ, АВТОМОБИЛИ
ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ
МОЛЯ ПОЗВЪНЕТЕ:
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ
НОМЕР ЗА СПЕШНИ
ПОВИКВАНИЯ 112

ОБЩИНА БУРГАС
ДЕЖУРЕН
ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР
056/84-15-60

РС "ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО"
056/84-42-44

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021/2024 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ…

Общинската програма за началяване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл.65б. т.1 от Закона за защита на при бедствия. Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбСНРБ/: Разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ТЯХ
УКАЗАНИЯ И РЕД ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЗАЩИТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ТЯХ
Заемането на защитните съоръжения, /скривалища и противорадиационните укрития / и пригодените за тази цел помещения, става след подаването на сигнал „Въздушна опасност“.
РЕГИСТЪР НА КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА В ОБЩИНА БУРГАС

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА
Какво трябва да знаем за бойните отровни вещества? Какви са признаците за употреба на отровни вещества? Какви са признаците за употреба на отровни вещества? Как да се реагира в такива случаи?

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ „ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ“
Сигналът се подава чрез прекъсващ (вълнообразен) вой на сирени, от системата за ранно предупреждение и оповестяване, в продължение на 3 минути. Сирените се дублират с вой на производствени сирени, клаксони на превозни средства, камбани и други. Правила за поведение, в зависимост къде ни заварва сигналът.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН

Информация за издадени от Министъра на околната среда и водите разрешителни за експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал /ПСВРП/ съгласно чл.104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на територията на Община Бургас

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РИСК ОТ ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ

ИЛЮСТРАТИВНА

Внимание! Не се поддавайте на телефонни измами!

 В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или директно  на „горещ“ телефон 056 856 555 

ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

изображение на земетресение

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.
Запазете спокойствие, не изпадайте в паника.

Ако сте на открито, избягайте далеч от постройки, ел. стълбове и дървета. Пазете се от скъсани проводници.

Ако сте в сграда веднага заемете подходящо място - под здрава маса, бюро, легло, чин. Застанете под рамката на вратата, под трегер или под вътрешна стена. Стойте далеч от прозорци, тежки мебели или други предмети, които могат да Ви затиснат и наранят.

Не използвайте асансьора или стълбището по време на земетресение.

След преминаването на труса веднага напуснете сградата.
Ако се намирате в едноетажен дом най-добре е да го напуснете бързо. Пазете се от падащи тухли, керемиди, скъсани проводници и други източници на опасност.

Ако пътувате с автомобил, опитайте се да спрете по далеч от високи сгради, далекопроводи, мостове. Стойте в колата докато трусът премине.

Целесъобразно е на определено място в жилището Ви да има в готовност чанта с най-важните документи, предмети от първа необходимост и фенерче.

ПРИ ПОЖАР

пожар

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.

При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците. Напуснете сградата, като използвате стълбището, външни стабилни стълби, балкони. Не използвайте асансорите.

За напускане на сграда да се използват въжета, ако няма може да се направи от чаршафи, одеяла и завеси. 

При преминаване през задимено пространство: да се използва мокра кърпа на устата и носа, да се намокрят дрехите и откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени. Ако се запали част от облеклото, трябва да се съблече и ако е възможно, загасете чрез обвиване в друга дреха или одеяло. 

Ако е невъзможно да се излезе от сградата, трябва да се изкачите на покривната площадка. Ако останете в апартамента, най-добре е да се скриете в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи. Обливайте се с вода, за да не прегрее организмът. 

ПРИ НАВОДНЕНИЯ

наводнение

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.
Ако  сте в солидна постройка, когато водата започне да се покачва, останете там.
Изключете газта и електричеството и си пригответе храна, топли дрехи и питейна  вода.
Преместете се на по-горен етаж или на покрива, ако сте в едноетажна постройка.
Ако живеете в къща и прозорците са заключени, винаги дръжте ключ на горния етаж, за да може да отключите на спасителните екипи, ако се наложи.
При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя.
След наводнение  не се пие вода от непроверени водоизточници.

Специални съвети за възрастните при наводнение:
Ако Вие сте възрастен човек, живеещ сам, помислете добре къде бихте могли да отидете в случай на наводнение. Имате ли роднини или приятели, при които можете да отседнете? Ако не, можете предварително да уредите това с местните социални служби или кмета на населеното място. Ето и някои предохранителни мерки, които трябва да предприемете, ако се случи наводнение:

План за наводнение:
Планирайте маршрут за евакуация, особено ако живеете в дървена къща.
Изгответе списък на полезни телефонни номера и го дръжте на безопасно място. Списъкът би трябвало да включва:
- членове на семейството и съседи, които могат да ви помогнат;
- местната администрация, кметство;
- местната здравна служба, личен лекар;
- вашата застрахователна компания и номера за спешна помощ;
- направете дома си устойчив на наводнения;
- ако живеете в район, изложен на наводнения, Виe трябва винаги да знаете какви приготовления да направите в случай на бедствие. Ако изготвите план за това какво би трябвало да правите в случай на наводнение, това би могло да ви спести много пари, несигурност и стрес и дори да спаси живота Ви. Заслужава си да отделите време за неговото изготвяне!

Пясъчни торби:
Добра идея е винаги да имате под ръка пясъчни торби, ако живеете във високорисков район. Ако не искате да съхранявате пясъчни торби, можете да използвате алтернативни варианти като калъфки за възглавници или чували за боклук, напълнени с градинска пръст.
Когато напълните пясъчната торба, слагайте защитни ръкавици, тъй като пясъкът е абразивен.
Не пълнете торбите повече от половината, не е нужно да завързвате краищата им, просто ги подпъхнете, преди да ги поставите на необходимото място.
Разчистете всички   и остатъчни от ремонта дейност от мястото, където трябва да сложите торбите.
Разположете наполовина напълнените торби по дължина и успоредно на посоката на течението на водата.
Разполагайте торбите на пластове като тухлена стена, като се уверите, че всяка една покрива лежащата отдолу до половината, т.е. торбите да са разположени шахматно.
Полагайте плътно торбите една до друга, за да елиминирате процепите и да създадете една компактна маса.
Ако ви  е необходима защита с пясъчни торби, по-висока от три реда, полагайте ги във формата на пирамида: започнете с основа дебела повече от четири торби и след това издигайте стената нагоре, като я намалявате към върха.
За по-добра водоустойчивост покрийте стената от пясъчни торби с пластмасова защитна стена, като я затиснете с допълнителни торби в основата.

Бариери срещу наводнения:
Бариерите са подвижни средства за защита, които могат да бъдат разполагани пред  врати или други отвори в случай на наводнение. 
Вие можете сами да направите такава бариера. В този случай обаче, трябва да бъдете сигурни, че тя е достатъчно здрава и че пасва добре на отвора, така че да не пропуска вода. Ефикасността на бариерите може да бъде определена от здравината на стените и издръжливостта на рамката. Най-разпространения тип бариери са тези, които се приплъзват надолу в рамката, така че биха могли да се отстранят лесно в случай, че вече не са необходими. Най-важното условие е бариерите да пасват идеално.

Обвиване:
Обвиването  е по-усъвършенстван метод за намаляване на ефекта от наводненията, като къща се обвива на 600-900мм от основата с пластмасова защитна стена.
Процесът изисква изкопаването на каналче пред стената, която искате да защитите. Пластмасовата стена се закрепва към основната стена на ниво над очакваното, което водата може да достигне. 

Предупреждение:
В случай на много  силно наводнение (когато нивото на водата се вдигне над един метър) задържането на водата извън Вашата собственост е много по-трудно. Налягането върху сградата, причинено от такова огромно количество вода, може да повреди нейната структура и основи, така че никога не блокирайте вратите, прозорците или вентилационни отвори над един метър височина.
Ако районът, в който живеете е застрашен  от наводнение, можете да предприемете няколко стъпки, които ще ви помогнат да намалите до минимум щетите за Вашия имот, като трябва винаги да помните, че безопасността е Вашата първостепенна задача.
Не се опитвайте да вървите или шофирате по време на наводнение.
Избягвайте контакта с водата, ако това е възможно, тъй като тя може да е заразена или замърсена.
Внимавайте, когато се движите по улиците, покрити с вода, тъй като капаците на водопроводните шахти може да са изместени от водата и това да причини допълнителна опасност, която Вие не можете да видите.
Никога не се опитвайте да плувате в бързотечаща вода, защото можете да бъдете пометени или ударени от движещите се предмети във водата.
Винаги носете подходящи дрехи, когато работите в или в близост с вода.

По време на самото наводнение

Вътре в къщата Ви:
Преместете ценните вещи на сигурно място. Сложете ги на горните етажи или над нивото на водата.
Изпразнете съдържанието от мебелите, които  не могат да бъдат преместени и го преместете на горните етажи.
Сложете пясъчни торби на всички отвори и процепи, където водата би могла да влезе в къщата.
Изгасете газта и електричеството.
Изключете печки, перални машини, миялни машини, за да предотвратите евентуални повреди в самите тях и в тръбите.
Подсигурете се с медикаменти, които да имате под ръка, ако се наложи.

Извън къщата Ви:
Преместете колата си  на по-високо място, ако това е възможно.
Преместете предметите, които държите отвън, като например градински мебели, на по-високо място. Помнете, че водната стихия може да влезе в гаража ви, така че преместете всякакви химикали или гориво, за да сте сигурни, че няма да се разлеят във водата и да причинят щети.
Изключете всички външни електрически захранвани уреди, като външно осветление, филтри и помпи за басейни. 

Селскостопански животни:
Направете списък на спешните телефонни номера, включително тези на вашите служители, съседи, ветеринарния лекар, центъра за контрол на отровите, местния приют за животни, службата за грижа и контрол на животните.
Проверете дали всяко животно има лесно различима и надеждна идентификация.
Проверете дали домашните птици имат достъп до високите места, на които да накацат, както и достъп до храна и вода.
Премахнете всички заграждения, за да осигурите достъп на животните до по-високи места по време на наводнение. 
Проверете дали имате в наличност контейнери с достатъчно вода, която да стигне на животните за една седмица.
Намерете алтернативни източници на вода и електричество. Един генератор би бил добро решение, особено ако сте оборудвали помещенията за Вашите животни с електрическа инсталация.
Закрепете или преместете всичко, което може да бъде отнесено от водата.
Определете път, по който домашните животни могат да избягат и да се доберат до по-високо място и по-далеч от водата. В случай на наводнение, отворете вратите, така че животните сами да могат да си проправят път към по-сигурно място.

ПРИ СНЕЖНА БУРЯ и ИЗМРЪЗВАНЕ

снежна буря

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Поддържайте топли местата, които обитавате.

Не излизайте на открито.

ПРИ ГОРЕЩИНА

горещина

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Инсталирайте климатични инсталации, в местата който обикновено обитавате, ако е възможно.

Носете дрехи от рехави материали.

Пийте вода и плодови сокове, избягвайте алкохола.

Периодично мокрете главата и китките с вода или ги покривайте с влажни кърпи.

ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ

Изображение 1050700

Ако извън населеното място Ви застигне гръмотевична буря, стойте далеч от високи дървета и от самотно стърчащи клони.

Ако имате под ръка сух предмет или материал, седнете върху него. Наведете главата си надолу и притеснете коленете до гърдите.

Не докосвайте земята с ръце.

Ако нямате нищо подходящо, което да Ви изолира от земята, легнете колкото може по ниско.

Не дръжте метални предмети, стойте надалеч от метални конструкции, огради, езера и реки.

ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

авария

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Стойте в затворени помещения до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване.

Избягвайте напрегнати физически дейности на открито.

Избягвайте престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, както и в помещения с допълнителна експлозия на аерозоли, прах и др. дразнещи вещества.

ПРИ СВЛАЧИЩА

свлачище

Незабавно звъннете на тел. 112 и обяснете точното местоположение.

Стойте настрана от местата, които показват нестабилност.

Ако сте в жилището си и то е частично разрушено  останете вътре и  не се опитвайте да излезете  през балкони и тераси.
 

ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

НА УЛИЦАТА

 • Избягвайте тълпата! Терористите често използват места, където стълпотворението от хора е голямо - молове, обществени открити пазари, автобусни спирки или външни кафета.
 • Ако попаднете в тълпа, оставете да ви носи, но при първа възможност излезте от нея.
 • Ако сте притиснати, леко разширете ръцете в лактите си, за да можете да дишате.
 • Стойте по-далече от другите хора с голям багаж и чанти.
 • Не дръжте ръце в джобовете си.
 • Ако паднете, направете всичко възможно да се изправите на крака, без да се подпирате на ръце.
 • Ако не успеете да се изправите, свийте коленете към главата си и прикрийте главата и тила си с ръце.
 • При възникнала паника се постарайте да запазите спокойствие.
 • За да се спасите от тълпата в обществено помещение, заемете позиция в ъгъл или плътно до стена, но оттук ще Ви бъде трудно да стигнете до изхода.
 • При масови безредици или демонстрации се старайте да не попаднете в тълпата.
 • Винаги контролирайте ситуацията около себе си особено когато се намирате в транспортно средство, търговски или спортен център.
 • При забелязване на забравени вещи не ги пипайте! Не се опитвайте да погледниете вътре. Съобщете на телефон 112 и телефони 056/84-15-60 , 0885 009 670, 0885 009 689 В ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА БУРГАС.
 • При стрелба на улицата легнете и потърсете прикритието на бордюр или стена на сграда.
 • Специалистите от израелските служби препоръчват: Бъдете винаги бдителни в близост до остригани хора, облечени не според сезона. Следете мимиките на лицата.
 • Специалистите казват, че шахид, който се готви за терористичен акт, винаги изглежда съсредоточен, плътно стиска устни, които много често се мърдат като при молитва.
 • Ако непознат човек се окаже зад гърба ви, бързо се обърнете с лице към него. В случай на нападение бъдете гото ви да се отбранявате. За това може да използвате чанта, ключове, чадър и т.н. Нанесете неочакван удар, след което бягайте и започнете да крещите «Пожар!» или «Гори».
 • Влизайки във входа на блока си, винаги оглеждайте за допълнителна или новопоставена пощенска кутия. Пощата от Вашата кутия винаги разглеждайте в дома си, а не до нея.
 • Ако непознат влезе в асансьора и ни задържи вратата, любезно му откажете, като обясните, че живеете на втория етаж и ще се приберете пеша.
 • Излизайки от дома си ако забележите подозрителни хора, незабавно се върнете обратно.
 • В никакъв случай не приемайте подарък от непознат човек, не вземайте вещи, които ви се дават с молба да бъдат предадени някому.

ПО ТЕЛЕФОНА

 • При позвъняване, вдигайки слушалката, не казвайте свое име. Не бързайте да назовете и името на отсрещната страна - може да сте сбъркали.
 • Никога не казвайте, че сте сами в къщи.
 • Ако поискат от вас да им кажете адреса си, не го казвайте. Помолете да звъннат по-късно.
 • Когато се договаряте за среща с приятели, изберете време, когато в дома ви ще има и друг освен вас.

ПОЗВЪНЯВАНЕ НА ВХОДНАТА ВРАТА

 • Никога не отваряйте веднага. Голяма част от престъпниците са въоръжени.
 • Застанете така, че да сте прикрити и високо попитайте: "Кой е?".

ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ХОРА ЗА ЗАЛОЖНИЦИ

 • Незабавно уведомете за ситуацията правоохранителните органи.
 • Не влизайте в преговори с терористите по собствена инициатива.
 • Не допускайте действия, които могат да провокират нападателите да употребят оръжие.

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

 • Не трябва да спите по време на движение.
 • Обръщайте внимание на всички подозрителни лица и предмети. При забелязването им уведомете МВР.
 • В метро или влак не заставайте в края на платформата, в крайните вагони. Старайте се да сядате в централните вагони.
 • Ако е избухнал взрив или пожар, закрийте устата и носа си с дреха, която позволява да дишате и легнете на пода, за да не се задушите.
 • Обличайте се неутрално. Избягвайте ярките цветове, както и дрехите с военни цветове и кройки, не носете прекалено много украшения.
 • Избягвайте разговорите на политически и религиозни теми.
 • Не обсъждайте с непознати политически публикации.
 • В случай на превземане на транспортното средство от терористи, не втренчвайте поглед в тях, не ги гледате.
 • Ако чувствате, че щурмът на спецчастите е неизбежен, не заставайте до прозорци. При щурма важното е да лежите на пода до края на операцията.
 • В никакъв случай не вземайте хвърлено от терорист оръжие.

В САМОЛЕТ

 • Внимателно подбирайте авиолиниите, с които да летите.
 • Сядайте винаги до прозореца, а не до пътеката. В този случай другите кресла ви осигуряват защита при стрелба.
 • Винаги избирайте директни полети.
 • При междинни кацания винаги слизайте от самолета. Терористите превземат самолети именно при междинни кацания.
 • Обличайте се неутрално.

При завземане на самолета от терористи, приемете тактиката на пасивното съпротивление:

 • Винаги изпълнявайте указанията на терористите. Определете за себе си кой от тях е лидерът и кой е най-опасен.
 • Дайте всички вещи, които ви поискат.
 • Не ги гледайте в очите.
 • Не повишавайте глас и не правете резки движения.
 • Не се старайте да окажете съпротива дори да сте сигурни в успеха си. В салона е възможно да има техен съмишленик, който може да взриви бомба.
 • Не реагирайте на провокации и на предизвикателно поведение.
 • При стрелба легнете на пода и се скрийте зад седалките. В никакъв случай не тичайте.
 • Не изпадайте в паника. Мислете за спасението и благополучния край. С терористите се водят преговори и вас ще ви освободят.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:

ПРИ СЪМНЕНИЯ ИЛИ
ПОДОЗРЕНИЯ
ЗВЪННЕТЕ НА
ЗВЪННЕТА НА
ЗА
СЪМНИТЕЛНИ ИЗОСТАВЕНИ
ПАКЕТИ, АВТОМОБИЛИ
ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ
МОЛЯ ПОЗВЪНЕТЕ:
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ
НОМЕР ЗА СПЕШНИ
ПОВИКВАНИЯ 112

ОБЩИНА БУРГАС
ДЕЖУРЕН
ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР
056/84-15-60

РС "ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО"
056/84-42-44