ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИЯТА "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" 2021г.

Размер на шрифта: A A A Назад

1. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ - 1

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр.Бургас, ж.к "Меден Рудник", ул."Кооператор"35
Управител: Димитрина Дучева - тел. 08796566 14
Социален работник: Тихомира Петрова - тел. 0879656618
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

2. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 2

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, със специални нужди, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване, са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр.Бургас, ж.к "Меден Рудник", ул."Кооператор"33
Управител: Димитрина Дучева - тел. 08796566 14
Социален работник: Тихомира Петрова - тел. 0879656618
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3  е социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Бургас, в която се извършват дейности за подкрепа на потребителите, свързани с предоставяне на подслон и осигуряване на основните жизнени потребности, грижа за здравето , осигуряване на образование и допълнителна подкрепа от специалисти, организиране на занимания по интереси , образователни беседи и творчески ателиета.

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Места", бл.169
Управител: Мария Попова - тел. 0879656609
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

4. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 4

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е услуга от резидентен тип към Община Бургас с капацитет 14 места. Ние предоставяме сигурна и защитена, близка до семейната среда на нашите потребители, за да подпомогнем пълноценно им израстване, развитие и социално включване. Чрез индивидуална грижа и емоционална подкрепа осигуряваме по-добро качество на живот и възможности за хората в неравностойно положение.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Пролет" 46
Управител: Златина Бербенлиева- тел. 0879656619
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

5. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 5

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е услуга от резидентен тип към Община Бургас с капацитет 14 места. Ние предоставяме сигурна и защитена, близка до семейната среда на нашите потребители, за да подпомогнем пълноценно им израстване, развитие и социално включване. Чрез индивидуална грижа и емоционална подкрепа осигуряваме по-добро качество на живот и възможности за хората в неравностойно положение.

гр. Бургас, кв.Ветрен, ул."Пролет"48
Управител: Златина Бербенлиева - тел. 0879656619
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

6. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания осъществява цялостна грижа за децата, в среда и атмосфера близка до семейната.

Всяко дете има нужда от някои основни неща, като храна, топлина, подслон, дрехи, но не по-малко важно за него е чувството да бъде обичано и защитено. Като влезем в ролята на родители за нашите децата от ЦНСТ ние им даваме всички тези неща, ние професионалистите, които се грижим за тях им помагаме да растат здрави, щастливи и силни.

Децата искат и имат необходимост да знаят, че до тях има някой, който ги обича и който ще отговори на нуждите им възможно най-бързо, този някой за тях сме ние, хората, които ги обгрижваме денонощно, но това може да сте и Вие, като им подарите малко радост за празниците!

Ние им даваме храна, когато са гладни; грижим се да са на топло, сухи и в безопасност; да им помогнем, ако са болни или ги боли, ако са изплашени или тъжни, ние караме децата ни да се чувстват сигурни, като осигуряваме основните им нужди като храна и подслон, но Вие можете да им подарите Коледа и надеждата, че не са забравени!

Но не по-малко важно за тях е това да им показваме, че ги обичаме. Прегръдките и гушкането помагат на децата да се чувстват спокойни и им дава усещане за сигурност. Да държиш детето, да го вдигнеш и прегърнеш, да го сложиш да седне в скута ти, да го целунеш и погалиш, всичко това са чудесни начини да му покажеш, че те е грижа за него и че го обичаш, а Вие можете да го направите като ги дарите с усмивка и щастието и те да получат подарък за Коледа. Няма нищо по ценно да видиш радостта в детските очи!

По Коледа стават чудеса бъдете, чудото за нашите деца!

гр.Бургас, ж-к. "Славейков", бл. 63, вх. 7, ет. 5
Управител: Тинка Гичева - тел. 0879656625
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

7. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ЦНСТ е социална услуга в общността за деца без увреждания от 7 до 18 годишна възраст без оглед на пол, раса, религиозна и етническа принадлежност . Този вид социална услуга цели децата да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната. Настаняването се осъществява, когато са изчерпани възможностите за оставането на детето в семейна среда.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е базиран в централна градска част и е изцяло съобразен с интеграцията на децата в общността и задоволяване на потребностите им от образование, здравеопазване, транспорт, развлечения и др.

Екипът на центъра се състои от управител, психолог, социален работник, педагог и две детегледачки, които 24 часа се грижат за настанените деца и работят по задоволяването на потребностите им - здравни, образователни, личностни, емоционална подкрепа и др., както и ги насърчава и подкрепя да участват в подходящи за тях дейности през свободното им време.

гр. Бургас, ул. „Дебелт” № 63,
Управител: Росица Димова, моб. тел 0879/656669
e-mail : [email protected]

Подарени са всички сърчица.

8. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „РОНКАЛИ"

"Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Ронкали" приема и се грижи за 15 деца сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение. Институцията работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата - уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда."

гр.Бургас, кв. Ветрен, ул. Единадесета 9, тел.0885/192 508
Управител ЦНСТДБУ „Ронкали“ – Кристина Георгиева Инджова – тел: 0885/192-508
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

9. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е социална услуга от резидентен тип, предоставяща среда, близка до семейната. Подкрепят се пълнолетни лица с умствена изостаналост, в риск, останали без близки и роднини, без жилище, нуждаещи се от 24 часова грижа да живеят в спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. В ЦНСТПЛУИ живеят шест потребителки от 25 до 51 години.

гр.Бургас, ж.к.,, Меден рудник”, бл.408, вх.А, ет.2
тел.056810077; моб.тел.0879/656691
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

10. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Защитено жилище за лица с психични разстройства е резидентна социална услуга в общността, която обучава в полезни умения лицата с психични разстройства и специални потребности, помага за развиване на индивидуалните им способности, за осигуряване на независим живот, равнопоставеност и интегриране в обществото.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул. "Кооператор"32
email: [email protected]; телeфон.: 056/504 087
Управител: Йоана Николова - тел.0887984422

Подарени са всички сърчица.

11. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” живеят 6 жени и 2 мъже с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които, освен нас, нямат близки, които да се грижат за тях. Ние сме едно голямо и щастливо семейство, защото сме свикнали да споделяме всички радости и тревоги. Екипът им съдейства за всички ежедневни потребности, за осигуряване на медицински и стоматологични услуги, осигуряваме им помощ при изграждане на социални умения и трудови навици и за социална интеграция. Работим за повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора и за приемането им от обществото такива, каквито са!

Всички те написаха писма до Дядо Коледа и си пожелаха подаръци за празниците, които Вие, добри хора, можете да им подарите от сърце!

гр.Бургас, ул."Поп Грую"45
Социален работник: Иванка Николова, телефон за контакт: 0879 65 66 78

Подарени са всички сърчица.

12. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Защитено жилище е социалната услуга е ориентирана към пресъздаване на среда близка до семейната, където жените на практика живеят. През деня се предлага консултативна, психологическа и социална подкрепа за преодоляване на бариерите в общуването, заучаване на различни умения, необходими за социалното им включване и относително независим живот.

гр. Бургас, кв. Акации, ул."А.Кънчев"18
Управител: Бояна Папукчийска- тел.0879 656646

Подарени са всички сърчица.

13. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ „СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец” – община Бургас е социална услуга в общността, която осигурява закрила и защита на децата с увреждания, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Дневният център се посещава от 24 деца с увреждания на възраст от 5 години до завършване на средно образование. Услугата предоставя: социална работа, логопедична помощ, трудотерапия, рехабилитация, психологична помощ, консултация с детски невролог, групови занимания, социокултурни мероприятия, разходки на открито, хранене, изнесено обучение от учители от ОУ „П. К. Яворов”, ОУ „В. Априлов” и Център за специална образователна подкрепа- Бургас.

Колективът и децата от ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец” изказват сърдечни благодарности за топлото отношение в най- хубавата част от годината, когато всички сме малко по- добри, по- усмихнати и по- щастливи.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

гр.Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Места” 81
Телефон 056/ 83 91 27; 0879656620
Управител Т. Колева

Подарени са всички сърчица.

14. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Дневният център се намира в сърцето на Морската градина. Към момента се посещава от над 50 деца и младежи (от 3 до 29 години) с различни специални потребности и диагнози (синдром на М. Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, епилепсия, средна и тежка умствена изостаналост и др.). 30 от потребителите се обрижват целодневно. В базата са локализирани две изнесени паралелки на ЦСОП - Бургас, като по този начин децата в учебна възраст получават интегрирани социални и образователни услуги.

Около 20 деца посещават Дневния център за почасови консултации с логопед, психолог, ерготерапевт и рехабилитатор.

Освен в занятията със специалисти, потребителите на дневна и почасова грижа ежедневно участват в различни забавни групови игри, разходки на открито, посещения на изложби и концерти и много други.

За коледните и новогодишни празници нашите усмихнати деца ще зарадват бургазлии с ръчно изработени картички, които ще се предлагат за продажба в Туристическия информационен център срещу Часовника.

гр.Бургас, Приморски парк
Директор: Екатерина Джутева - тел. 0889333678

Подарени са всички 36 сърчица.

15. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на лицата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователнитe и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти, изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и се предотвратява социалната им изолация.

Преки ползватели на услугите в Центъра са пълнолетни лица с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно.

гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.10, вх.А и вх.В
Лице за контакт: Гергана Чолакова – Директор на ДЦПЛУ, телефон за връзка : 0879 82 05 91
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

17. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ гр. Бургас , ул. „Сан Стефано“ 62Б е социална услуга в общността, свързана със задоволяване на ежедневните здравни, социални и рехабилитационни потребности на децата и младежите с увреждания. Центърът е с капацитет 30 места. Потребители на услугатакъм настоящият момент са 25 деца на възраст от 7 до 18 г. и младежи до 35 г. с различни по вид, степен и начин на проявления увреждания, с лека, средна и тежка степен на умствена изостаналост; със сензорни и двигателни нарушения, емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието.

Дневният център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства е едно друго място за децата; едно място – защитаващо, пълноценно и стимулиращо. Тук децата могат да преживеят нещо друго, нещо извън връзката с родителите. Това е мястото, което помага и придружава децата в техния опит с другите, помага им да развиват своите възможности. Дейностите в Центъра подкрепят децата и младежите в тяхното развитие, придружават ги в общуването с другите, помага им да се справят с ежедневието.

Наближава Коледа! Един от най-красивите и светли празници! Коледа е време за подаръци - за близките, за приятелите и децата. А коледния дар е храна за душата, както на този който го получава, така и за този който го дарява. Зарадвайте себе си, подарете усмивки и щастие на нашите деца!

ж.к. “Братя Миладинови“, ул."Сан Стефано"62Б
Лице за контакт: Ирина Апостолова, Директор на ДЦПДУТС 
тел.: (056) 530357, 0888225474

Подарени са всички сърчица.  

18. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ е комплекс от социални услуги, които се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години. Децата на улицата са една от най- уязвимите групи на деца в риск. Предлаганите в ЦРДУ социални услуги включват следните дейности: посрещане на базисни нужди; профилактика и посредничество за ползване на медицински услуги; индивидуална социална работа и работа със семейството; образователни и ограмотяващи занимания; мотивация и посредничество за включване в образователната система; пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата.

гр. Бургас, ул. "Сан Стефано"32
Управител: Яна Вачкова (вр.и.д.)
тел. 056/ 831 336
GSM: 0879 656 630
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

19. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Сан Стефано“ предлага комплекс от различни социални услуги, които целят подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Социалната услуга включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

гр. Бургас, ул. "Сан Стефано"32
Управител: Яна Вачкова (вр.и.д.) - тел. тел. 056/831-336; GSM: 0879/656-630
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

21. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Център за социални услуги за деца и младежи с увреждания, гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9 ЦСРИ, предоставя социални услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

гр.Бургас, ул. "Дрин" 9
Лице за контакт: Иванка Митева – технически сътрудник 056 53 04 05
Мария Атанасова - управител 0879656635
Р. Александрова – социален работник 0884787998
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

22. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Център за обществена подкрепа, гр. Бургас 8000, ул.”Дрин” № 9 се предоставят широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск, с цел превенция неглижиране, извеждане от семейна среда и преодоляване на други рискови ситуации. Център за обществена подкрепа осъществява редица дейности, насочени към насърчаване на социалната интеграция на деца в риск и техните семейства и подкрепа за осигуряване на безопасна и стабилна семейна среда за развитие на детето. В ЦОП се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти, консултиране и подкрепа на деца и родители жертви на насилие, реализират се социални програми за деца и семейства и др.

гр. Бургас 8000, ул.”Дрин” № 9
Иванка Митева – технически сътрудник 056 53 04 05
Мария Атанасова - управител 0879656635
Бл. Казанджиева – логопед 0884787998
имейл: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

23. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Здравейте, ние сме Център за обществена подкрепа към Община Бургас с адрес: ул.“Филип Кутев“№ 11а. Работим приоритетно с деца и семейства от общността, които се намират в ситуация на риск. Това са деца с поведенчески проблеми, отглеждани в дисфункционални семейства, с отчетен риск за отпадане от училище, с кризисни ситуации в семейната среда (напр. смърт на родителите, насилие и др.) при които се налага извеждане. Екипът ни включва социален работник, психолози, детегледачки, логопед и др. специалисти в сферата на хуманитарната подкрепа. Работим приоритетно по направления като семейно консултиране и подкрепа, психологическо консултиране, „24-часова грижа в Център спешен прием“ и др. Помощта и подкрепата, които осигуряваме е безвъзмездна за ползвателите на социални услуги при нас. Ще се радваме и Вие да ни подкрепите!

гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 11А
тел.056/59 01 25; моб. 0878713855 - Даниела Христова – директор
e-mail: [email protected]

Подарени са всички сърчица.

25. НАСТАНЕНИ ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА В БУРГАС

Всяка година около 1000 бебета у нас се изоставят от родителите се по различни причини. Практиката в България беше изоставените деца да бъдат настанявани в социални домове, където те не можеха да получат качествена грижа, внимание и обич, от които се нуждае едно дете, за да расте уверено и спокойно. От 1997г. обаче и у нас се появява алтернативата за тези деца, а именно това е приемните семейства.

Приемната грижа е временна форма на отглеждане на дете в семейна среда. Приемните родители осигуряват сигурна и стабилна среда на дете, което поради някаква причина не може да живее в рожденото си семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална. При доброволната приемна грижа семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им. Професионалните приемно родители приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват, те получават възнаграждение по граждански договор и издръжка за детето.

Община Бургас е бенефициент по проект „Приеми ме 2015” и има сключени тристранни споразумения с осем общини – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Созопол, Средец, Сунгурларе и Малко Търново.

Снежана Витанова - тел. 0898828081

Подарени са всички 51 сърчица.

26. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ И ТРАФИК

Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие е социална услуга с капацитет 8 места, създаваща условия за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване. Предоставя дейности насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице. 

Предвид ограниченият достъп на външни лица в сградата на кризисният център. Молим, дарителите да оставят подаръците в Социалната приемна в подлеза на Операта /Срещу арката на Св. Николай Чудотворец/.

Подарени са всички сърчица.

Директор : Искра Делчева – тел.0878244352
Имейл: [email protected]