Приключили проекти и програми

Размер на шрифта: A A A Назад

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.119-0039 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.119-0039 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.119 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - КОМПОНЕНТ 3“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020   ГЛАВНА ЦЕЛ: Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи…

Прочетете повече

Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ по процедура ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“ на ОП РЧР

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019 г. за Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките…

Прочетете повече