Приложения към избирателен списък

Приложения към избирателен списък

Приложение № Описание
Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)
Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 10-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
Приложение № 11-НС Заявление – Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 ИК)
Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)
Приложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 18-НС Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго