Приложения към избирателен списък

Приложения към избирателен списък

Приложение № Описание
Приложение № 26-ПВР/НС

Приложение № 26-ПВР/НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложение № 27-ПВР/НС

Приложение № 27-ПВР/НС Заявление за вписване в избирателния списък във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложение № 28-ПВР/НС

Приложение № 28-ПВР/НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и е заличен от избирателния списък по постоянния му адрес, на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложение № 29-ПВР/НС
 

Приложение № 29-ПВР/НС ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложение № 30-ПВР/НС

Приложение № 30-ПВР/НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложение №-34-ПВР/НС 

Приложение №-34-ПВР/НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Приложение № 39-ПВР/НС 

Приложение № 39-ПВР/НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.