ПРОЕКТ на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Приложение, което представя Стратегическа рамка, ПИРО на Община Бургас 2021-2027 (13 май 2021г.):  
https://storymaps.arcgis.com/stories/832e97f60883473e9fa17b4443182b8c