Проекти

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ"

  С финансовия принос на  Програма LIFE на Европейския съюз БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE-IP CLEAN AIR Координиращ бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Асоциирани бенефициенти:   Eвропейската комисия одобри първия за Република България Интегриран проект по Програма LIFE - "Българските общини работят заедно…

Прочетете повече

Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за участие по проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз Община Бургас обявява класирането на домакинствата, които подадоха заявления за участие по проекта, насочен…

Прочетете повече

Проект № BG16M1OP002-5.005-0003 „Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027“

  Проект № BG16M1OP002-5.005-0003 с наименование "Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027" Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-5.005 "Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух - 2". Регистрационен номер  на договор в ИСУН BG16M1OP002-5.005-0003-C01; АДБФП № Д-34-53/05.06.2020 г. Срок на изпълнение: 20.06.2020 г. -…

Прочетете повече