ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.119-0039 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 30 Ноември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.119-0039 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.119 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - КОМПОНЕНТ 3“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

 

ГЛАВНА ЦЕЛ:

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са в невъзможност от самообслужване и нямат близки, които да се грижат за тях.

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ - Патронажна грижа:

 

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на Община Бургас.
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
  4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата на територията на Община Бургас.

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 264 791,52 лева

100% европейско финансиране

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14.10.2022 г. - 14.04.2023 г.

 

Място за подаване на заявления: град Бургас, ул. „Странджа“ №15-19, всеки работен ден от понеделник до петък, от 08:30 часа до 17:00 часа.

Телефон за връзка: 056/700-902; 0887087902

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 454 Последна промяна: 11:04:49, 19 юни 2023