Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 15 Ноември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г. .; по т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.3 от Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.1 и т.3 от Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.1 от Протокол №23/29.06.2021 г.; по т.2 от Протокол №24/27.07.2021 г.). Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: [email protected]. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите и разходите в текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна влизането в сила на актуализираните норми и тяхното прилагане от началото на 2022г., за да се постигне предвидимост в приходните очаквания за следващата бюджетна година.

Дата на откриване:

15.11.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

29.11.2021 г.

 

Файлове:

Проект.pdf

Мотиви.pdf

Финасова обосновка.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1250 Последна промяна: 09:43:33, 16 ноември 2021