Уведомление за откриване на производство за издаване на Общ административен акт за оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ - Бургас, СУ „Йордан йовков“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 26 Ноември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на общ административен акт за Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ - Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас.

Съображения за издаване на акта: разрешаване на проблема със сградния фонд на НЕГ „Гьоте“ и АЕГ „Гео Милев“ и изпълнение на изискванията на Наредба № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 209 (на втория етаж) в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

Дата на откриване:

26.11.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

27.12.2021 г.

Файлове:

Административен акт

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 753 Последна промяна: 11:12:34, 26 ноември 2021