Проекти на наредби и правилници 2021

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 4, Протокол № 13/29.09.2020 г.; изменена и допълнена с решение на Общински съвет –…

Прочетете повече

Проект на Наредба за органиризира на обществени обсъждания в Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected] Дата…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 8 септември 2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството…

Прочетете повече

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14 август 2021г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на…

Прочетете повече

Проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от публикуването на настоящия проект за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства…

Прочетете повече

Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 17.07.2021 г., за предложения и становища по настоящия Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС. Предложения и становища могат да бъдат подавани…

Прочетете повече

Проект на Правилник за работата на Фонд "Култура" на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за приемане на Правилник за работата на Фонд “Култура“ на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет…

Прочетете повече