Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Четвъртък, 8 Април 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, последно изменена и допълнена с по т.2 от Протокол №10/27.05.2020 г. на Общински съвет- Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 8.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.5.2021 г.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 686 Последна промяна: 11:36:47, 12 април 2021