Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Сряда, 27 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.10.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване:

28.10.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

26.11.2021 г.

Файлове:

Проект на правилник.pdf

Мотиви.pdf

Справка за постъпили предложения

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 797 Последна промяна: 10:33:02, 13 декември 2021