Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 22 Март 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.6 от Протокол №16/24.11.2020г. 
На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и с оглед изтичането на срока предвиден в §14 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата за въвеждане на електронна система за подаване на заявления и документи за финансиране на проектни предложения, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: [email protected].
 
Дата на откриване: 22.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 5.4.2021 г.

Файлове:

Проект на правилник

Мотиви

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 352 Последна промяна: 12:36:36, 11 май 2021