ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 18 Март 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: по отношение изменението за детски ясли, детски градини - [email protected]; по отношение ОП „Туризъм“[email protected]; по отношение на ОП „Транспорт“ : [email protected];

Краткият 14 – дневен срок, по чл. 26, ал. 4 изр. посл от ЗНА, е обоснован от необходимостта да се осигури съответствие на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас с разпоредбите на нормативните актове от по- висока степен в сила от 1 април 2022 год., както и с необходимостта за привеждане в съответствие на цените с мотивите на постановените съдебни актове, касаещи съответната дейност. По отношение ОП Туризъм и ОП Транспорт с оглед необходимостта от организиране на летен сезон

Дата на откриване:

18.3.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

01.4.2022 г.

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА.pdf

МОТИВИ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 516 Последна промяна: 15:10:20, 18 март 2022