ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕД

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 14 Април 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от деня на публикуване за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Краткият 14 – дневен срок, по чл. 26, ал. 4 изр. посл. от ЗНА, е обоснован от необходимостта да се осигури работен режим на измененията в Наредбата с оглед необходимостта от организиране на летен сезон 2022 г, който за нашия град започва от началото на м. май.

Дата на откриване:

14.4.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

28.4.2022 г.

Файлове:

Проект на наредба.pdf

Мотиви.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 628 Последна промяна: 09:05:11, 15 април 2022