ПРОЕКТ НА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Сряда, 17 Август 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: по отношение на ОП „Транспорт“: [email protected];

Краткият 14 – дневен срок, по чл. 26, ал. 4 изр. посл. от ЗНА, е обоснован от необходимостта от организиране на паркирането пред корпусите на УМБАЛ Бургас.

Дата на откриване: 17.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 31.8.2022 г.

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 750 Последна промяна: 09:10:41, 18 август 2022