ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 31 Октомври 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година.

Съображения за издаване на акта: улесняване на родителите при записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 209 (на втория етаж) в сградата на ул. „Александровска“ № 26.

Дата на откриване:

31.10.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

30.11.2022 г.

 

Файлове:

Правила за прием в ДГ и училища 2023-2024 и уведомление.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 694 Последна промяна: 17:00:12, 31 октомври 2022