ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 19 Декември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.; по т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.3 от Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.1 и т.3 от Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.1 от Протокол №23/29.06.2021 г.; по т.2 от Протокол №24/27.07.2021 г.; по т.1 от Протокол №26/26.10.2021 г.; по т.1 от Протокол №30/20.12.2021 г.; по т.1 от Протокол №33/22.02.2022 г.; по т.2 от Протокол №37/17.05.2022 г., изм. с Решение №6153 от 22.06.2022 г. на Върховен административен съд по адм. д. №9392/2021 г.; по т.1 от Протокол №39/28.06.2022 г.; по т.1 от Протокол №40/26.07.2022 г.; по т.5 от Протокол №41/14.09.2022 г. по т.1 от Протокол №43/27.10.2022 г.) Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: [email protected].

Дата на откриване:

19.12.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

18.1.2023 г.

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 707 Последна промяна: 17:00:23, 19 декември 2022