ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС – БУРГАС“

Петък, 25 Ноември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие "Обреден комплекс - Бургас", приет с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 18/21.12.2020 г.

На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и с оглед преминаване на описаните в решението имоти в управление на ОП „Обреден комплекс“ от началото на календарната година, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: [email protected].

Дата на откриване: 25.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 9.12.2022 г.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 647 Последна промяна: 15:45:20, 25 ноември 2022