Проекти на наредби и правилници 2023

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет–Бургас, както и на следния…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 7.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКA ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАс

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.12.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия Проект за Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас и на следния електронен адрес:…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас…

Прочетете повече