ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА В ОБЩИНСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Сряда, 31 Май 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.06.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение Проект Наредба за допълнение и изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 01.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване:   30.6.2023 г.

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 395 Последна промяна: 13:35:47, 31 май 2023