ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТУРИЗЪМ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т. 8, ПРОТОКОЛ № 18/ 21.12.2020 г., ИЗМ. И ДОП. ПО Т. 3, ПРОТОКОЛ № 24/27.07.2021 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 20 Януари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с решение на Общински съвет - Бургас.

На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и предвид обстоятелството, че с предходни решения на Общински съвет - Бургас имоти са предоставени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване:

20.01.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

03.02.2023 г.

Файлове:

Проект на правилник

Мотиви

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 638 Последна промяна: 17:09:58, 18 април 2023