ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Вторник, 24 Януари 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г., по т.6, Протокол №41/14.09.2022 г.

На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове, за да бъдат спазване сроковете, предвидени в чл. 23 от Правилника за сключване на договори за Сесия 3 от 2022г. и Сесия 1 от януари 2023г., както и предвид възможността договорите с кандидатите да бъдат сключени, въпреки че до момента липсва приет бюджет на Община Бургас за 2023г., срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: [email protected].

Дата на откриване:

24.01.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

07.02.2023 г.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 694 Последна промяна: 15:52:49, 24 януари 2023