УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „БУРГАС И МОРЕТО“

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 23 Юни 2023
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РЕГЛАМЕНТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

„БУРГАС И МОРЕТО“

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Р Е Г Л А М Е Н Т – НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „БУРГАС И МОРЕТО“.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: Летен театър [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат на адрес: пл. „Тройката“, Културен дом НХК, гр. Бургас.

Дата на откриване:

23.06.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.07.2023 г.

Файлове:

РЕГЛАМЕНТ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 248 Последна промяна: 17:11:43, 23 юни 2023