Проекти на наредби и правилници 2024

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия Проект за предложения и становища по Проекта на Наредба за допълнение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет — Бургас по т. 5, Протокол №…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас. По…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА“. На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове и…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД, МОЯТ КВАРТАЛ, МОЯТА УЛИЦА ЗА МАСОВО ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БУРГАС“.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения,…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД, МОЯТ КВАРТАЛ, МОЯТА УЛИЦА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА В КВАРТАЛИТЕ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНА БУРГАС“

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения,…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СПОРТНИ ПРОЕКТИ НА КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ВЕТЕРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СПОРТНИ ПРОЕКТИ НА КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ВЕТЕРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл. 65 и 66 от Административнопроцесуалния кодекс се открива производство по утвърждаване на правила за…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия Проект, за предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас,…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия Проект за предложения и становища по ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, приет…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия Проект, за предложения и становища по ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, приет с решение на Общински съвет по…

Прочетете повече