Проекти в процес на изпълнение

„Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на образованието и грижата в ранна детска възраст“

Проектът се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.. Партньори на Община Бургас в рамките на проекта са Община Малко Търново, Община Рейкявик, Исландия, и Националната мрежа на здравните медиатори,…

Прочетете повече