Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Размер на шрифта: A A A Назад

Служебен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)"

Служебен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 "Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)", за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф,…

Прочетете повече

Подробен устройствен план – План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разш

Община Бургас на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София,…

Прочетете повече

Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в участък по плана на Промишлена зона "СЕВЕР", гр. Бургас, общ. Бургас

Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в участък от надлез над "Товарна гара" о.т.509, о.т.508/ до връзка с бул."Т.Александров" /о.т.300, о.т.303/ и пристанище "Запад"./о.т.314, о.т.354/ по плана на Промишлена зона "СЕВЕР", гр. Бургас, общ. Бургас

Прочетете повече