Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

Размер на шрифта: A A A Назад

Нов коригиран проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имоти, намиращи се в зона „Б", местност Бялата пръст, землище Меден Рудник

В Държавен вестник бр.92 от 07.11.2014г. е обнародвано съобщение за изготвен нов коригиран проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имоти, намиращи се в зона "Б", местност Бялата пръст, землище Меден Рудник, част от зона с преобладаващ социален характер по ИПГВР на гр.Бургас. Разработката е…

Прочетете повече