Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 01 март 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Проект

ПОКАНА

Община Бургас кани всички жители/домакинства в общината, жители на кв. Долно Езерово и к-с „Меден Рудник“ - зони А, Б, В и Районен център, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление

 

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме. Общината осигури финансиране за изпълнение на мерки за подмяна на старите отоплителни уреди, като спечели и започна изпълнението на проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Община Бургас ще предостави на одобрените лица безвъзмездно:

  1. Доставка и монтаж в жилището на избрано ново отоплително устройство от посочените за допустими;
  2. Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;
  3. Изграждане на вътрешна за имота сградна инсталация/въздушни топлопроводи в жилищен имот в случаите, когато лицето желае да подмени старата печка/котел с нов уред – камина с водна риза, пелетен котел или газов котел. Изграждането на вътрешната сградна инсталация в съответния имот в конкретния случай означава дейности по монтажа на инсталацията и свързването й със съответното отоплително устройство. Довършителни дейности, като „замазка/мазилка“  и изнасянето на отпадъците в следствие на извършените интервенции по монтажа на инсталацията са за сметка на крайния получател.
  4. Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране. Демонтажът и изнасянето от имота ще се извърши преди доставката на новото отоплително устройство;
  5. Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател;
  6. Годишен технически преглед на новото отоплително устройство еднократно след първия отоплителен сезон.

Условията и процедурата за кандидатстване са описани по-долу и са съобразени с изискванията, поставени от Управляващия орган на финансиращата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Файлове:

ИНДИВИДУАЛНО 1 Образец 1 Формуляр за кандидатстване.docx

ИНДИВИДУАЛНО 1 Образец 1 Формуляр за кандидатстване.xlsx

ИНДИВИДУАЛНО 1 Указания за попълване на Образец 1.docx

ИНДИВИДУАЛНО 2 Образец 2 Декларация съгласие условия.docx

ИНДИВИДУАЛНО 3 Образец 3 Декларация съгласие от съсобственик.docx

ИНДИВИДУАЛНО 4 Образец 4 Декларация-лични данни.docx

ИНДИВИДУАЛНО 5 Образец 5 Пълномощно подаване документи.docx

ИНДИВИДУАЛНО 6 Проект договор - с отопл_инст.docx

ИНВИДУАЛНО 7 Проект договор.docx

КОЛЕКТИВНО 1 Образец 1 Формуляр за кандидастване.docx

КОЛЕКТИВНО 1 Образец 1 Формуляр за кандидастване.xlsx

КОЛЕКТИВНО 2 Образец 2А Декларация съгласие условия.docx

КОЛЕКТИВНО 3 Образец 3А Декларация съгласие от съсобственикен.docx

КОЛЕКТИВНО 4 Образец 4 Декларация-лични данни.docx

КОЛЕКТИВНО 5 Пълномощно.docx

КОЛЕКТИВНО 6 Проект договор.docx

Таблица препоръчителни уреди.pdf

Покана.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4910 Последна промяна: 15:47:26, 17 март 2021