Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

Петък, 15 Април 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ИНТЕРНЕТ - БАНЕР финал!.jpg

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ДОМАКИНСТВА

ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020 Г.

 

Класиране на одобрените домакинства, подали заявление в периода 18.04.2022 г. - 31.12.2022 г. за участие в Проект по ОПОС.

 

Процедурата за подмяна на старите отоплителни уреди, ползващи дърва и/или въглища с нови отоплителни еко-уреди се осъществява по проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 28691 Последна промяна: 10:04:14, 16 март 2023