Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 15 Април 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Проект

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ДОМАКИНСТВА

ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020 Г.

 

Класиране на одобрените домакинства, подали заявление в периода 18.04.2022 г. - 31.12.2022 г. за участие в Проект по ОПОС.

 

Процедурата за подмяна на старите отоплителни уреди, ползващи дърва и/или въглища с нови отоплителни еко-уреди се осъществява по проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Файлове:

Община Бургас обявява класиране на одобрените домакинства по проект, финансиран по ОП "Околна Среда" 2014-2020. .pdf

ПОКАНА.pdf

1_Образец 1 Формуляр_ФЛ-индивидуален.docx

1А_Указания- ФЛ-инидивидуален.docx

2_Образец 2 Декларация съгласие условия.docx

3_Образец 3 Декларация съгласие съсобственик.docx

4_Образец 4 Декларация-лични данни.docx

5_Образец 5 Пълномощно подаване документи.docx

6–Проект договор - с отопл_инст.docx

7–Проект договор.docx

Tabl_Otoplitelni_Uredi_Burgas-2022.pdf

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПЕЛЕТИ.pdf

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ КЛИМАТИЦИ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 28070 Последна промяна: 10:04:14, 16 март 2023