Профилирани гимназии

Профилирани гимназии

Профилирани гимназии

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

Бургас, к-с "Изгрев" п.к. №7, 8008
Директор: Жаклин Мутафян-Нейчева
Телефон Директор: 0879602470

Телефони Канцелария: 056/86-29-49

Зам.-директор Божидар Горанов ЗДАСД
Телефон 0888 033 252

Зам.-директор Красимира Митева ЗДУД
Телефон 0879 602 474

Зам.-директор Соня Бъчварова ЗДУД
Телефон 0879 602 490

е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Профилът на АЕГ "Гео Милев" е чуждоезиков, включващ четири профилиращи предмета: Английски език, Немски език/Руски език, Български език и литература и един по избор: Математика, Информационни технологии, История, Химия, Изобразително изкуство;
Разнообразни извънкласни форми: Португалски език, Руски език, Арт клуб, Музикални и танцови формации, Клуб "Дебати", Секции по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, бадминтон, театър и други клубове по интереси.
Материално-техническа база: Четири компютърни кабинета с общо 90 компютъра. Във всяка стая - бяла дъска, мултимедия. Wi-Fi - мрежа. Актова зала (70-90 места) с мултимедия и озвучаване. Физкултурен салон с фитнес, открити спортни площадки. Нова библиотека с фонд около 10 000 книги на български и английски език.
Държавен план- прием след седми клас в АЕГ "Гео Милев":
6 паралелки по 26 ученика с профил чуждоезиков:

Гимназията е оторизиран изпитен център в няколко направления:
ИТ: Certiport Authorized Testing Center;

Английски език: SАТ;

Гимназията е член на партньорската програма на Британски съвет Addvantage с присъден СРЕБЪРЕН статут и подготвителен и изпитен център за сертификати на Кеймбридж - FCE, CAE, IELTS

Немски език: Гьоте - Институт, в съвместна работа с ПГПАЕ "Гео Милев", провежда в Бургас изпити за сертификатите А1 до С1 по немски език.

Гимназията работи по национални и международни програми и проекти.
Всяка година в гимназията работи учител - стажант: от САЩ по програмата Фулбрайт и учител по португалски език по програма на Португалски културен и езиков център "Камойнш София"

Ежегодно от гимназията се организират Спортни турнири, Национални онлайн състезания, концерти, вечери на талантите, дни на отворените врати.

Наши възпитаници са носители на множество отличия в престижни състезания, сред които и Световна шампионска титла по информационни технологии.

99% от зрелостниците продължават обучението си в престижни университети в България и чужбина.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://gpaeburgas.org

АЕГ "Гео Милев"

Немска езикова гимназия "Гьоте"

Немска езикова гимназия "Гьоте"

Адрес: к-с "Зорница", 8018 Бургас
Директор: Антонета Христова
Телефон на Директор: 056/81 30 33
Телефон на Зам.-директори по УД: 056/86 29 44
Телефон на канцелария: 056/86 29 46
Телефон на счетоводство: 056/86 29 48
e-mail: [email protected]

Немска езикова гимназия "Гьоте" е основана през 1960 година. 

Приемът на ученици се осъществява след завършен VII клас. Вторият чужд език е английски.

От 1994 г. гимназията е изпитен център по немски език. Учениците в XII клас полагат изпит за Немска езикова диплома (DSD II) и получават сертификат.

През учебната 2017/2018 година НЕГ "Гьоте" прие статута на иновативно училище.

В началото на 2020/2021 учебна година беше открит изпитен център по английски език за SAT - вход за американски университети. 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: https://neg-goethe.org/

НЕГ "Гьоте"

 

Профилирана гимназия за романски езици ”Г. С. Раковски”

Профилирана гимназия за романски езици ”Г. С. Раковски”

бул.Ст.Стамболов 19
Директор: Неди Абрашева
Тел. 056 810104
Пом.Директор: 056 810112
Канцелария: 056 810115; 056 811631
E-mail: [email protected]

Традиция
Новаторство
Европейско ниво

Три характеристики, които определят облика на Профилирана гимназия за ромàнски езици "Г. С. Раковски " - Бургас.

Училище, уникално не само със своя профил, но и с неформалните методи на обучение, които гарантират висока успеваемост и прекрасна реализация на нашите възпитаници.

В свят, в който не можем да живеем без да владеем чужди езици, учениците от Профилирана гимназия за романски езици " Г.С.Раковски" усвояват перфектно френски, италиански, испански и английски - 3 паралелки с усилено изучаване на френски език, 3 паралелки с усилено изучаване на испански език, 1 паралелка с усилено изучаване на италиански език. Втори чужд език за всички ученици - английски език.

Благодарение на успешната транснационална политика, която гимназията реализира от 1999 година и до днес, възпитаниците на гимназията имат шанс да практикуват придобитите знания в реална среда,

Системни обмени на големи групи ученици с училища от Испания, Франция, Италия.

Единадесeт европейски образователни проекта, с партньори от цяла Европа - Франция, Италия, Испания, Гърция, Турция, Румъния, Полша, Люксембург, Норвегия, Швеция.

Десетки мобилности, в които са участвали над 250 ученици и 30 преподаватели.

Европейски отличия за качество.


Международни езикови сертификати:
DELF / DALF
BACHILLERATO / DELE
PEARSON TESTS OF ENGLISH
Клуб за театрално изкуство
Танцови формации
Значими спортни постижения
В ПГРЕ "Г. С. Раковски" работят 20 групи по проект "УСПЕХ" на МОН.

Нима има по-добра възможност за образование и мотивация на младите хора, които искат да знаят и да успяват!

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://gre-rakovski.com

ПГРЕ "Г. С. Раковски"

Профилирана природоматематическа гимназия ”Акад. Никола Обрешков”

Профилирана природоматематическа гимназия ”Акад. Никола Обрешков”

Бургас, бул. "Ст.Стамболов" №19
Милена Андонова - Директор: 056 810082
Красимира Димитрова, Соня Димова, Станимир Баев - заместник-директори: 056 810096
Канцелария: 056 810083
E-mail: [email protected]S: www.pmgbs.com

ППМГ "Академик Никола Обрешков" е учебно заведение с половинвековна история, приоритетно ориентирано в подготовката на ученици в STEM направлението в образованието.

ППМГ "Академик Никола Обрешков" е конкурентоспособно училище в национален мащаб, което осигурява качествена общообразователна и профилирана подготовка на ученици от V до XII клас, отговаряща на индивидуалните им интереси и потребности, осигуряваща широка обща култура и развитие на личностните им качества и таланти.

Многобройните успехи на национално и международно ниво, от създаването на гимназията до днес, потвърждават безспорния ѝ авторитет на училище за таланти. Тези високи постижения се дължат на всеотдайния труд и мотивация на училищната общност – учители, ученици, родители и бивши възпитаници на ППМГ "Акад. Никола Обрешков".

През 2023 година градът и училището за втори път ще бъдат домакин на международно математическо състезание BIMC.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pmgbs.com

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

Профилирана гимназия за чужди езици ”Васил Левски”

Профилирана гимназия за чужди езици ”Васил Левски”

ул. "Копривщица" №10
Директор Весела Иванова
Телефон 056 837591
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УД
Галена Маврева
Светослава Славова
Телефон 056 811640
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АСД
Кери Харизанова
Телефон 056 811641
ТЕЛЕФОНИ АДМИНИСТРАЦИЯ:
ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА
Телефон 056 811641
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
ОХРАНА –СЛЕД 17.00 ч.
Телефон 056 811724
Е-mail: [email protected]
S: www.innovation.gimnasy-rus-bs.net
F: www.facebook.com/gimnasy.rus.bs

ГАЛЕРИЯ

Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ е училище с 57-годишна история. Учебното заведение е правоприемник на III политехническа гимназия, трансформирана през 1963 година в Руска езикова гимназия, а през 1992 год. – в Гимназия за чужди езици.

Със своята богата история училището, носещо името на един от най-великите българи и родолюбци – Апостола на Свободата Васил Левски, е знак за  духовно средище и институция, която днес осигурява качествено и модерно образование и е едно от  водещите учебни заведения в регион Бургас.

Като приемник на Руска езикова гимназия „Васил Левски” ПГЧЕ е единствената гимназия в региона, в която руският се изучава като първи чужд език.

В ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас, се обучават ученици от VIII до XII клас. Общият им брой е 778 ученици, разпределени в 30 паралелки., обучавани от 56 педагогически специалисти.

Профилът на гимназията е чуждоезиков със следните профилиращи предмети: Руски език като първи, Английски език и Немски език като втори профилиращ предмет и съответно – Български език и литература, Математика, Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда като трети и четвърти профилиращи предмети. Гимназията очаква одобрение и за първи профилиращ предмет Предприемачество за учебната 2021-2022 година.

Основни акценти в обучението са:

 • Обучението по руски език като първи чужд език и английски и немски език като втори чужд език предоставя възможност за образователна и професионална мобилност, за конкурентност и успешност;
 • Ориентиране на учебното съдържание към ценностите на руската култура в световен контекст, гражданското общество, глобалното гражданство и демократичната култура;
 • Развитие на умения и компетенции;
 • Иновативни подходи за качествено образование;
 • Училищна среда, основана на отворени образователни ресурси и възможности за електронна комуникация.

Възпитаниците на гимназията традиционно участват в международни и национални състезания и конкурси и достойно печелят призови места. Участията на учениците в многобройни извънкласни дейности им осигурява допълнителни възможности за надграждане на базови знания и формиране на ключови компетентности.

Вече двадесет години Държавен институт по руски език „Пушкин“, гр. Москва провежда в гимназията изпити за получаване на международен сертификат за степен на владеене на руски език .

От м. Ноември, 2012 г. ПГЧЕ „Васил Левски“ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и предоставя възможност за придобиване на международен сертификат за степен на владеене на английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата.

От учебната 2019-2020 г. ПГЧЕ „Васил Левски“ е част от голямата общност на иновативните училища в България. Иновационният модел е проектно-базирано обучение с акцент на интердисциплинарния подход, реализиран чрез интегрирани уроци, пробация на феномено-базирано обучение, изследователски проекти и креативни образователни събития.

Гимназията работи по следните европейски програми и проекти:

 1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 2. Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатимни промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
 3. „Еразъм+ К1“
 4. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)
 5. Проект „eTwinning.
 6. Проект „Училища за здраве в Европа“
 7. Проект за сътрудничество и координация между БЧК и училищата
 8. Проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на Джуниър Ачийвмънт
 9. Благотворителен проект „Дети помагают детям“.

Работи и по национални програми:

 1. НП „Иновации в действие“
 2. НП за финансиране на заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование
 3. НП „Оптимизация на училищната мрежа“
 4. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“
 5. НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“
 6. НП „Образование за утрешния ден“.
 7. НП „Квалификация“

ПГЧЕ „Васил Левски“ е училище с непрекъснато обновяваща се материална база, фокусирано върху повишаване на образователните резултати, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Всички класни стаи разполагат с мултимедийни проектори с достъп до интернет, интерактивни дъски, а в 3 от стаите има и интерактивни дисплеи. Обзаведени са два компютърни кабинета. Изградена е електронна система за видеонаблюдение, за контрол на достъпа, за електронно уведомяване, комуникация и обмен на файлове между учителите чрез използване на Office 365 – Outlook, One Drive, Viber Groups. Поддържа се високо качество и ефективност на процеса на обучение, възпитание и социализация.

Приоритетно на чуждоезиковото обучение е и СТЕМ в съответствие с изискванията на ДОС и на общоевропейските образователни конвенции чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

Стратегическите действия на гимназията в тази посока са лидерство и насърчаване на иновациите, а образователният модел, който интегрира урочната, извънкласната, проектната, творческата, изследователската работа по предметни области от СТЕМ и руски език се реализира чрез въвличане на учениците в изграждане на индивидуална учебна траектория за всеки. Резултатите от това СТЕМ обучение се валидират в международна акция „Меридиан пчел“, международния конкурс „Зеленая планета“, Националната екологична конференция, в международния конкурс за научна идея „Горизонт  2100“ и участие в кръгли маси и представителни изяви на множеството клубове.

Международните дейности на гимназията за насърчаване на културния обмен се осъществявят чрез:

 • Ежегодно участие на гимназията в Ученически пленум в рамките на Международния образователен форум в Санкт Петербург с домакин 619 училище и Първа награда за отразената целогодишна добротворческа извънкласна дейност „Доброто винаги намира кауза”, свързана с 55-годишнината на гимназията, през 2018 г.; Втора награда за триминутен видеофилми на тема: „Какво събуждаме“ – традиционен формат за ученическия пленум „Бъдещето в настоящето”, и за конкурсния формат „Лабиринт на красиви идеи”; Високо оценена и удостоена със сертификат от организаторите на форума през 2019 г. по темата «Интересно училище» е речта  на Камелия Митева – ученичка от ПГЧЕ.
 • Участие и трето място в Международния младежки конкурс за научни идеи и хипотези за моделиране на бъдещето „Горизонт 2100“;
 • Международна олимпиада по руски език, организирана от СПБУ, Руска Федерация и спечелено Трето място;
 • Активно участие в международната акция „Медовый меридиан“;
 • Съвместен онлайн урок по руска литература на тема „Съвременни измерения на любовта в романа на Л. Толстой „Война и мир”, осъществен чрез телемост ПГЧЕ – Бургас и десетокласници от Средно общообразователно училище № 1479, гр. Москва;
 • Международен благотворителен проект "Дети помагают детям";
 • V международен конкурс за превод "Трансформации 2020";
 • Международен конкурс „Зеленая планета“;
 • Международен конкурс „Заедно в 21 век“ – лаурати.

В Националната олимпиада по руски език при 42 участници, допуснати на национален кръг, гимназията ни печели Първо място в първа възрастова група.

ПГЧЕ участва и в Национална олимпиада по български език и литература, в Kangaroo Global Linguistics 2020 – национален кръг, в Национално състезание по немски език  към издателство „Клет“, в езиково състезание на ПУ  „Я знаток русского языка“, в Национална Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“.

Създадена е вътрешна квалификационна мрежа „Школа за педагогически дизайн” за обучения, тренинги, виртуално пространство за споделяне между участниците. Съществува активна група „Иновации в действие“, която консултира колегите по въпроси, свързани с управлението на проекта.

Иновативният модел „МОСТ“ има собствен блог с поместени материали и презентации за проектното събитие - https://innovation.gimnasy-rus-bs.net.

В ПГЧЕ „Васил Левски“ е изградена цялостна политика за подкрепа за личностно развитие на ученика. Насърчава се принадлежността и свързаността на ученика с училищната общност. Акцентира се върху умения, които ще са необходими в бъдеще: критично мислене, интерактивни умения и способност да се използват технологии и ключовите компетентности. В същото време учениците могат да споделят отговорности – някой може да върши добра изследователска работа, някой може да обработва информация, а някой може да изведе резултата.  За повечето ученици това може да се превърне в начин за опознаване на света през призмата на големите идеи. 

ПГЧЕ "Васил Левски" гр.Бургас