ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2022 г.

Заповед №780/25.032020г. За назначаване на Общински експертен съвет по УТ (ОЕСУТ)

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2021 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2020 г.