Протоколи от заседанията на комисията за Мандат 2007-2011 и Мандат 2011-2015

Комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас