Процедури за издаване на разрешителни по Закон за водите

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от 20.06.2024 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от 21.03.2024 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191

Обявление от 10.01.2024 г.

Обявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води

Обявление от 14.12.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от р. Айтоска

Обявление от 24.07.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море

Обявление от 29.06.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 05.06.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от 09.05.2023 г.

Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191

Обявление от 25.04.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море

Обявление от 29.03.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – езеро Мандра / Узунгерен

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Бургаско езеро (езеро Вая)

Обявление от 22.02.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от 20.02.2023 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 11.01.2023 г.

Обявление за изменение на разрешително за ползване на воден обект – Черно море

Обявление от 13.12.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Обявление от дата 02.09.2022 г.

 

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 01.09.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Обявление от дата 15.08.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от дата 25.07.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от дата 25.07.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от дата 25.07.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане

Обявление от 16.05.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 29.04.2022 г.

Обявление за изменение на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 19.04.2022 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от дата 25.03.2022 г.

Обявление за изменение на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 19.11.2021 г.

Обявление за изменение на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 19.11.2021 г.

Обявление за изменение и продължаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 29.09.2021 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Черно море

Обявление от 16.08.2021 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект Черно море

Обявление от 06.08.2021 г.

Обявление за водовземане на минерална вода от сондаж Б-81

Съобщение от 03.08.2021 г.

Обявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Обявление от 17.05.2021 г.

Обявление за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 20.04.2021 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Обявление от дата 25.03.2021 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 16.03.2021 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 

Обявление от 25.01.2021 г.

 

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Черно море с цел изпълнение на обект "Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан за малки плавателни съдове на остров "Света Анастасия"  

 

Обявление от 13.10.2020 г.

 

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 07.05.2020 г.

Обявление за продължаване срока на действие на Разрешително No 2321 0002/24.03.2009 г., продължено с Решение No 1267/15.01.2014 г. за ползване на воден обект: Бургаско езеро, за заустване на отпадъчни води, за експлоатацията на съществуващ обект „Канализа

Обявление от 07.04.2020 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 07.02.2020 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 07.02.2020 г.

Обявление за изменение на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 21.01.2020 г.

Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191

Обявление от 20.01.2020 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191

Обявление от 17.01.2020 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Чукарска и р. Сънър дере

Обявление от 16.08.2019 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 28.06.2019 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-191

 

Обявление от 07.06.2019 г.

 

Обявление за изменение на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 07.06.2019 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море

Обявление от 02.05.2019 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 

Обявление от 13.02.2019 г. 

 

Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-81

Обявление от 17.01.2019 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

 

Обявление от 20.07.2018 г.

 

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден за заустване на отпадъчни води

Обявление от 11.05.2018 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане, чрез нови водовземни съоръжения

Обявление от 30.04.2018 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане, чрез нови водовземни съоръжения

 

Обявление от 18.04.2018 г.

 

Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-108

Обявление за изменение на разрешително за водовземане от Черно море

03.11.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 18.10.2017 г. 

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 25.09.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане, чрез нови водовземни съоръжения

Обявление от 14.09.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море с цел изграждане на обект „Изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 в кв. Крайморие, гр. Бургас“

Обявление от 05.09.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 15.08.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 27.07.2017 г.

 

Обявление за издаване на разрешително за водовземане, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 14.06.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден за заустване на отпадъчни води

Обявление от 18.05.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 11.04.2017 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 17.03.2017 г.

Информация на Басейнова дирекция за Черноморски район – гр. Варна относно регистрация на съоръжения за подземни води

Уведомлението на Басейнова дирекция за Черноморски район - гр. Варна е във връзка с промени в законодателната уредба и касае регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели - дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите.

 

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Обявление от 27.12.2016 г.

Обявление за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-191, находище „Бургаски минерални бани“

Обявление от 19.12.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 17.11.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 12.09.2016 г.

Инициатива на „ХАЙ МЕД ТЕХ“ ЕООД, гр. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от р. Чакърлийска

Във връзка с изискванията на Закона за водите и инвестиционните намерения на "ХАЙ МЕД ТЕХ" ЕООД по процедурата за издаване на разрешително за водовземане от р. Чакърлийска за аквакултури и свързаните с тях дейности, Дирекция "Околна среда" съобщава, че възражения и предложения по проектните параметри на използването на р. Чакърлийска могат да бъдат направени в Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17 в срок до 08.08.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление от 13.04.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 13.04.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Обявление от 07.04.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение

Обявление от 04.04.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж Б-108, находище „Изворище“

Обявление от 30.03.2016 г.

 

Обявление за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води – тръбен кладенец ТК-1 и шахтов кладенец ШК-1 в землището на кв. Лозово, гр. Бургас, по инициатива на ЗКПУ „Нов Живот“, гр. Бургас

Обявление от 11.02.2016 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: „Канализационна система с товар от 450 екв.ж. на с.о. Рибарско селище „Ченгене скеле“, кв. Крайморие, гр. Бургас“, по инициатива на Об

Обявление от 26.01.2016 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Хурдере“, землище на с. Извор, Община Бургас

Обявление от 07.12.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води – каптиран извор „Баш бунар“, землище на с. Изворище, община Бургас, по инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Обявление от 23.11.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – ТК, по инициатива на „СИКРА СК“ ЕООД, гр. Бургас

Обявление от 19.11.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение – ТК 1, предвиден за изграждане в землището на с. Рудник, общ. Бургас, по инициатива на „ВАТ БУРГАС ООД и КО“ КД, гр. Бургас

Обявление от 17.11.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на изменение на разрешително за ползване на воден обект за актуализация на проект за обект: „Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно Езерово и кв. Лозово“

Обявление от 22.10.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море за изграждане на обект: „Укрепване свлачище Парк „Росенец“, общ. Бургас – Обща укрепителна схема І-ви етап – от КК1 до начало укрепен участък (нисък к

Обявление от 14.10.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение – ТК 1 „Такома парк-Извор“ в землището на с.Извор, общ. Бургас, по инициатива на „Такома Парк“ ЕООД

Обявление от 12.10.2015 г.

Обявление за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – ТК 1 „Неделчо Неделчев – Рудник“ в землището на с. Рудник, общ. Бургас, по инициатива на „Агронара“ ЕООД гр. Бургас

Обявление от 09.10.2015 г.