Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Суйд Инвест“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 18 Май 2022
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за обработка на болнични отпадъци в ПИ с идентификатор 32425.83.10 по КК на с. Изворище, Община Бургас“ с възложител „Суйд Инвест“ ЕООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-332(6)/17.05.2022 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.05.2022 г. до 31.05.2022 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 31.05.2022 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 126 Последна промяна: 09:58:12, 18 май 2022