Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Ти-Ем Транс“ ООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 1 Февруари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз, пункт за автопрегледи, автомивка, паркинг, офиси и складове в ПИ с идентификатор 07079.2.3866 по КК на гр. Бургас, местност „Оникилика“ с възложител „Ти-Ем Транс“ ООД, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Бургас изх. No ПД-1558(4)/01.02.2023 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение се провежда процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 02.02.2023 г. до 15.02.2023 г. на интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, Раздел Околна среда, Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС, както и на адрес: www.riosvbs.com, Раздел Превантивна дейност, Съобщения за осигурен обществен достъп.
 

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 15.02.2023 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 113 Последна промяна: 15:52:14, 01 февруари 2023