Работна група за подготовка на План за интегрирано развитие на община Бургас /ПИРО/ за периода 2021 -2027г.

Работна група

Ръководител работна група: г-жа Весна Балтина - Зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата" и членове:  1.арх. Емил Бурулянов - Главен архитект Община Бургас  2. урб. Николай Цоцомански - Директор на дирекция "Устройство на територията"  3. инж. Димитър Бакалов - Директор на дирекция "Строителство"  4.…

Прочетете повече