Работно време и приемни дни

Размер на шрифта: A A A Назад

Работно време с граждани

Център за административно обслужване - от 8.30 до 18.00 ч.

  • по ЦАУ

- административно обслужване и приходи
от понеделник до четвъртък - от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.15 ч. до 16.30 ч.
всеки петък и последния ден от месеца 13.15 ч. до 16.30 ч.

  • ЦАУ "Изгрев", кв.Сарафово

гл.експерт Ниделин Недялков 
Всеки понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. 

главни експерти "АС"

четвъртък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

технически служби

понеделник до петък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Направление "Строителство, инвестиции и регионално управление" в Община Бургас

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Управление на общинска собственост

Вторник от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Приемни дни

1. Приемни дни на кмет и заместник-кметове на Община Бургас за граждани и представители на юридически лица и други организации, както следва:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ - кмет на Община Бургас
- приемният ден се определя в зависимост от работната програма на кмета на общината, за което записаните лица се уведомяват предварително;

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"" на Община Бургас
- четвъртък от 14.00 часа до 16.00 часа;

ДИАНА САВАТЕВА - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт"
- вторник от 14.00 часа до 16.00 часа;

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика"
- сряда от 14.00 часа до 16.00 часа;

ВЕСНА БАЛТИНА - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата"
- четвъртък от 10.00 часа до 12.00 часа;

ЧАНКА КОРАЛСКА - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
- вторник от 10.00 часа до 12.00 часа;

ЕМИЛ БУРУЛЯНОВ - главен архитект
- вторник от 8.30 часа до 10.00 часа.        

2. Записване за приемните дни по т.1 се извършва ежедневно, в рамките на работното време в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише № 5 "Информация", а за заместник-кметовете и на електронна поща - [email protected]

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и електронна поща за контакт

3.  Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от съответния служител на гише "Информация" на сътрудниците на кмета на Община Бургас и на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.