Разделно събиране и предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Размер на шрифта: A A A Назад

Ред за предаване на излязло от употреба електрическо е електронно оборудване

Община Бургас има изградена и добре работеща система за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, т.е. всички стари и непотребни електроуреди.

 

Осигурени са условия мобилен екип на "Елтехресурс" АД - дружеството, с което общината има сключен договор, въз основа на предварително подадени заявки от жителите на Бургас, да посещават адресите "до врата" и да събират старите електроуреди.

 

Заявките се изпълняват в рамките на дните от понеделник до петък, след заявяване на следниия телефон:

 

Национален безплатен телефон 0800 14 100;

 

или на e-mail: order@ makmetal.eu.

 

Изпълнението на заявките е безплатно за гражданите.

 

"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и  административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници - ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.