Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

Разрешение № 17/14.10.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 17 / 14.10.2021год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвения констативен протокол от дата 07.05.2021г. и предвид започналия ремонт и реконструкция на улица „Св. Климент…

Прочетете повече

Разрешение № 16/04.10.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 16/04.10.2021 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 10.08.2021г. в предвид започнали ремонтни дейности по реконструкция на улични и тротоарни…

Прочетете повече

​​​​​​​УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече

Разрешение № 15/17.09.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 15 /17.09.2021год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 07.05.2021г. в предвид започналия ремонт и реконструкция на улица „Св. Климент Охридски“,…

Прочетете повече

Разрешение № 6/31.05.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 06/31.05.2019 г.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство”, като разгледах преписката, образувана във връзка с Искане №70-00-751/3/09.05.2019 год. от „Ангара Груп“ ООД, с адрес на управление: гр. Бургас, ж. к.…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 /един/ брой дълготрайно иглолистно дърво от вид: Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) - с номер № 4; Форма на участие на…

Прочетете повече

Разрешение № 14/05.08.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 14 / 05.08.2021 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №94-01-10327/23.03.2021г. от Сия Кръстева Вълканова, с административен адрес…

Прочетете повече

Разрешение № 13/05.08.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 13/05.08.2021 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпила Молба с вх. №94-01-21467/22.06.2021г. от Пролетина Стайкова, с административен адрес ул.“Пейо Яворов‘‘ №20…

Прочетете повече