Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 09 септември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайни декоративни дървета във връзка с Заявления с вх. №№ 94-01-18679/30.05.13г. от Катя Желязкова Савова, представител на…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 21 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 12 броя дълготрайни декоративни дървета и на премахване 125 броя декоративни храста, във връзка Заявление с вх. №70-00-2820/26.04.13г. от…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 21 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 15 броя дълготрайни декоративни дървета и премахване 30 броя декоративни храста, във връзка със строителните дейности по обслужване на…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 16 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 53 броя дълготрайни дървета, във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция на Източна районна артерия от о.т. 129 до…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 16 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 58 броя дълготрайни дървета и преместване на 9 броя декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Интегриран градски…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 16 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 61 броя дълготрайни декоративни дървета и на преместване 15 броя декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Интегриран…

Прочетете повече

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност

Публикувано на: 19 юни 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на 19 броя декоративни дървета на територията на УПИ I, Приморски парк-нова част, град Бургас, по видове и…

Прочетете повече

Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: 27 май 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 19 броя декоративни дървета и във връзка с реализиране на обект: "Филиал на ЦДГ "Вълшебство" №6 - вътрешно преустройство…

Прочетете повече

Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: 23 май 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 14 броя декоративни дървета и във връзка с реализацията на проект: "Пристройка към сграда на радиологично отделение на КОЦ…

Прочетете повече