Разрешения

Размер на шрифта: A A A Назад

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 11/21.06.2022год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 11/21.06.2022год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №94-01-28424/10.08.2021г. от Елена Йорданова Салкова – собственик на недвижим имот, намиращ…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 5 (Пет) броя широколистни дървета от вид: Японска…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 5 /пет / броя широколистни дървета от вид:…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 17/15.07.2022год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 17/15.07.2022год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с вх. №94-01-5420/3/04.04.2022г. от Светозар Георгиев Цветков, собственик на поземлен имот с идентификатор…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 16/ 11.07.2022 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 16/ 11.07.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвения констативен протокол от дата 16.05.2022г. и предвид започналия ремонт и реконструкция на улица „Брацигово“, в участъка…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 15/04.07.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията   № 15/04.07.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 21.02.2022г. в предвид започнали ремонтни дейности по подмяна на подземни комуникации…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 14/30.06.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 14/30.06.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление рег. №70-00-1456/21.02.2022г. от фирма „Промод ЕС“, в качеството си на пълномощник на…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 13 / 30.06.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 13 / 30.06.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с рег. №70-00-1762/04.03.2022г. от „СЪНШАЙН ХОУМС“ ООД, ЕИК 147053256, с…

Прочетете повече

РАЗРЕШЕНИЕ № 12 / 30.06.2022 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 12 / 30.06.2022 год.   Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с рег. №70-00-1762/04.03.2022г. от „СЪНШАЙН ХОУМС“ ООД, ЕИК 147053256, с…

Прочетете повече