Разяснителна кампания

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АНИМИРАНИ КЛИПОВЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЗА ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА И ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Гласуване по настоящ адрес

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Гласуване по настоящ адрес - със субтитри

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Гласуване по настоящ адрес

https://www.cik.bg/upload/187874/Glasuvane_Po_Address.mp3

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

https://www.cik.bg/upload/187873/Glasvane_Uvrejdania.mp3