Регионална здравна инспекция

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БУРГАС

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска №120, п.к. 659

тел.: технически секретар - 056/ 807 302, факс 056/ 816 261;
деловодство - 056/ 807 104, 056/ 807 105

Директор
д-р Георги Паздеров, тел. 056 807 302; e-mail: [email protected]
Приемен ден: четвъртък, от 14 до 16 ч.; етаж 3 - ти

Заместник Директор
д-р Живка Костадинова
Приемен ден: четвъртък, от 14 до 16 ч.; етаж 3 - ти

Главен секретар
д-р Мариана Кофинова, тел. 056 /807 413
Приемен ден: сряда, от 13 до 15 ч.; етаж 4 - ти

Приемен ден на Директорите на дирекции: сряда от 13 до 15 ч.

Пресцентър: Елица Карагьозова, тел.: 056 807 310; 0879505271

За повече информация посетете страницата на Регионална здравна инспекция - Бургас

http://www.rzi-burgas.bg