Регионално писателско дружество „Петко Росен” Бургас

ИСТОРИЯ

Регионално писателско дружество "Петко Росен" - Бургас е основано преди 12 години от група бургаски творци. Учредено е на 12 януари 1997 година от Иван Бубалов /изготвил устава/, Илия Буржев, Кузман Кръстев, Иван Ванков, Васил Лаков, Боян Чимов от Поморие, Димитър Костадинов, Борис Бухчев и Емануил Павлов. Избран е Управителен съвет в състав: Иван Бубалов - председател, Боян Чимов - зам. председател и Иван ванков - секретар. Тогава е решено дружеството да бъде регионално и да носи името на бургаския писател Петко Чорбаджиев Росен с цел да се продължи литературната летописна традиция на Бургас, чието начало е поставено в края на 19 век от Петко Росен, Константин Петканов и от първия бургаски поет Стефан Тинтеров - Вен Тин.

Целта на дружеството е да привлича и обединява на доброволен принцип творческата интелигенция в Бургас и Бургаския регион. То е пререгистрирано през 2002 година. През 2009 година има 16 редовни членове.

За контакти:

Иван Бубалов
Бургас, ж.к. Изгрев, бл.55, вх. 8, ет.1
Моб.тел. 0885568277